คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTRIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวคู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2020
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2020


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2019


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2018


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2017


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2016
     

คู่มือเฝ้าเดี่ยวสำหรับผู้เชื่อใหม่

  Download คู่มือเฝ้าเดี่ยวสำหรับผู้เชื่อใหม่  
     

บทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่


เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3
คำนำเล่มที่ 1 คำนำเล่มที่ี 2 คำนำเล่มที่ 3
01 บทเรียนมั่นใจในความรอด 11 พิธีบัพติศมาและมหาสนิท 2 21 ชนะการทดลอง
02 ความเชื่อ 12 มนุษย์ 22 คริสเตียนกับประเพณี
03 ความบาป 13 พระเจ้า 23 การให้อภัย
04 บทเรียนการอธิษฐาน 14 พระเจ้าพระบิดา 24 การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
05 บทเรียนการเฝ้าเดี่ยว 15 พระเจ้าพระบุตร 25 สิทธิอำนาจ
06 พระคัมภีร์ 16 พระเจ้าพระวืญญาณบริสุทธิ์ 26 ชนะความหยิ่งด้วยความถ่อมใจ
07 บทเรียนการนมัสการ 17 ทูตสวรรค์และซาตาน 27 ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
08 บทเรียนกลุ่มเซลล์ 18 ความรักต่อพระเจ้า 28 ใช้วาจาอย่างถูกต้อง
09 คริสตจักร revised 19 การรับใช้ 29 มีวินัย
10 มหาสนิทและถวายทรัพย์ 20 การเป็นพยาน การประกาศ 30 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     


sources
 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++