คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= MINISTIES =
Outreach
งานพลิกฟื้นชุมชน
Church Camp
ค่ายสายใยรัก
Membership
สมาชิกคริสตจักร
City Wide
พลิกฟื้นเมือง
Children
พันธกิจเด็ก
Art Class
ศิลปะเด็ก
Art Class

ศิลปะเด็ก

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านทักษะให้แก่เยาวชน ทั้งด้านดนตรี กีฬา การเต้น และวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศ

ศูนย์ นี้ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย และคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ เราอยากมีชุมชนที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานของเราทุกคนที่เขาจะได้อยู่ในสภาพแวด ล้อมที่เขาจะได้รับการเสริมสร้างในบรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับการเรียนรู้ และทำให้เขามีค่านิยมอย่างถูกต้องในทางของพระเจ้า เป็นคนที่มีความรักเหมือนพระเยซูคริสต์

ขอเรียนเชิญบุตรหลานของท่านเข้ามาร่วมเรียนกับเราที่นี้ เราจะดูแลพวกเขาด้วยความรักของพระเจ้า

 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources