คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการคำเทศนาชุด: ความรอดสร้างลักษณะชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี
โดย: คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เอสเธอร์ หญิงแกร่งที่สง่า
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ซึ่งกันและกัน
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล และทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: สุดยอดของครอบครัวคือการที่ลูกเดินไปกับพระเจ้า
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล และทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: สาวกพระคริสต์
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ดาวิด
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: โยเซฟ
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: โมเสส
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: อับราฮัม
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เตรียมตัวเพื่อการฟื้นฟู
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ยืนมั่นคงท่ามกลางกระแสโลก
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: Turning Point
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เข้าสนิท | พัฒนาการอธิษฐานให้เกิดผล
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เข้าสนิท | แบบอย่างผู้เข้าสนิทและเกิดผล
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: เข้าสนิท | เข้าสนิทเพื่อการเกิดผล
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: จนสุดศักยภาพ
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ความเชื่อ | เดินด้วยความเชื่อ...เดินอย่างไร
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ความเชื่อ | ความเชื่อที่ชนะปัญหา
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>


คำเทศนาชุด: ความเชื่อ | เชื่ออย่างไรให้ถูกต้อง
โดย: อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
More Detail >>
 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++