คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= PEOPLE GROUP =
Adult
กลุ่มผู้ใหญ่
Professional
กลุ่มคนทำงาน
Young Pro.
กลุ่มคนทำงาน
JFJ (Youth)
กลุ่มอนุชน
Children
กลุ่มเด็ก
JFJ (Youth)

กลุ่มอนุชน
 

JFJ (Joshua for Jesus) เป็นการรวมตัวของอนุชนวัยเรียนในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ที่พร้อมจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับคริสตจักรภายใต้วิสัยทัศน์และค่านิยม ของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
กลุ่ม JFJ ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากผู้นำโยชูวาที่รับการส่งต่อนำอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน จากโมเสส เพราะเราเชื่อว่าอนุชนคริสตจักรพันธกิจเป็นอนาคตของคริสจักร ดังเช่นโยชูวา
กลุ่ม JFJ ประกอบด้วยอนุชนตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัย
เพราะเราเชื่อในการสร้างคน เราจึงจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันดังนี้

1. กลุ่มสามัคคีธรรมตอนบ่ายวันอาทิตย์:
เป็นพยาน สร้างสาวก กระทบชีวิตซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เวลา 12:30-14:00 ที่ห้อง 106

2. กลุ่มเซลล์:

กลุ่มเซลล์มีเป้าหมายเพื่อสร้างสาวกของพระคริสต์ให้พบกับสุดศักยภาพในพระคริสต์
เซลล์อนุชน: พบกันทุกวันอังคาร เวลา 18:30-21:00 น. ณ คลินิกเกรียงศักดิ์การแพทย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มกรุณาติดต่อ พี่ข้าวฟ่าง 086-1924042

 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources