คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= CHURCH =
Vision
นิมิต
Mission Statement
ข้อความพันธกิจ
Core Values
ค่านิยม
Pastor
ศิษยาภิบาล
Milestones
ความเป็นมา
Pastor

ศิษยาภิบาล
 


 

นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย แม้ว่าท่าจะเกิดในครอบครัวคริสเตียน แต่ได้ตัดสินใจรับพระเยซูคริสเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์จากมาหวิทยาลัยเชียงใหม่ สมรสกับ ทพ.ญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล มีบุตรธิดารวม 3 คน

นพ.เกรียงศักดิ์ ได้รับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โดยไม่รับเงินเดือนจากคริสตจักร ท่านได้เปิดคลีนิคส่วนตัวเพื่อหารายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวและงานรับใช้

ปัจจุบันท่านมีส่วนร่วมรับใช้ในระดับเมืองโดยเป็น กรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) และเป็นประธานกลุ่มอวยพรประเทศไทย(เชียงใหม่) และเป็นที่ปรึกษาในพันธกิจท้องถิ่นอื่นๆ อีกด้วย

Pastor Kriengsak Wattanasirakul, was born in Chiang Mai, Thailand and raised in a Christian family. He accepted Jesus Christ as his Saviour while at university. In 1980 he graduated from Chiangmai University’s Faculty of Medicine. He and his wife, Sireenuch, have three children. Dr. Kriengsak currently serves as pastor of the Acts Church of Chiang Mai. He also maintains a part-time pediatric medical practice to support his family and ministry. In addition to his pastoral responsibilities, Dr.Kriengsak serves the wider Body in Thailand as a board member of The Evangelical Fellowship of Thailand (North), chairman of the ‘Bless Thailand (Chiangmai)’ project, and as an advisor to various local ministries.

  
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources