คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= GETTING INVOLVED =
Visit Service
ร่วมนมัสการ
Visit Cell Groups
เยี่ยมเยือนกลุ่มเซลล์
Membership
สมาชิกคริสตจักร
Church Office
ที่ทำการคริสตจักร
Sunday Activities
กลุ่มสามัคคีธรรมวันอาทิตย์
SundayActivities

กิจกรรมกลุ่มวันอาิทิตย์

 

 
  เชิญเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมและเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ ณ คริสตจักรพันธกิจ
เวลา 12.30-14.00 น.

กลุ่มผู้ใหญ่ ห้อง 102 หัุวหน้ากลุ่มคือ คุณทะเวทย์
กลุ่มYPC ห้อง 104 หัุวหน้ากลุ่มคือ คุณนพนคร
กลุ่มPro ห้องรับรอง ชั้น2 หัุวหน้ากลุ่มคือ อ.นพ.เกรียงศักดิ์
กลุ่มJFJ ห้อง 106 หัุวหน้ากลุ่มคือ คุณพันธสัญญ์
กลุ่มTOA ห้อง 103 หัุวหน้ากลุ่มคือ คุณวโรดมและคุณจิราพร
ชั้นเรียนศิลปะสำหรับเด็ก ณ โรงอาหารของคริสตจักร ผุ้สอนคือ คุณธันยาภรณ์ และคุณนพวลัย 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources