คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= PEOPLE GROUP =
Adult
กลุ่มผู้ใหญ่
Professional
กลุ่มคนทำงาน
Young Pro.
กลุ่มคนทำงาน
JFJ (Youth)
กลุ่มอนุชน
Children
กลุ่มเด็ก

Children

กลุ่มเด็ก

 

 


คริสตจักรเด็กพันธกิจเชียงใหม่เราให้การดูแลและพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณดังนี้ 
ด้าน ร่างกายได้จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ในโอกาสพิเศษเช่น วันเด็ก หรือวันหยุดพิเศษต่างๆ ด้านจิตใจได้สนับสนุนให้เด็กรู้จักการแสดงความรัก ผ่านกิจกรรมพิเศษ และการอบรมให้ความรู้เสริมเช่น การสอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและดนตรี ส่วนในด้านจิตวิญญาณ ช่วงเช้าวันอาทิตย์มีอาสาสมัคร ครูที่คอยสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กในแต่ละชั้นดังนี้
1)ชั้นเด็กอ่อนและเด็กเล็ก คือเด็กที่อยู่ชั้นเนิสเซอรี่และชั้นอนุบาล ชั้นนี้ผู้ปกครองจะมีส่วนดูแลลูกๆร่วมกับคุณครูอาสาสมัครด้วย 
2)ชั้นเด็กกลาง คือเด็กที่อยู่ในชั้นระดับประถมต้น ป.1-ป.3 
3)ชั้นเด็กโตคือเด็กที่อยู่ในชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6
4)ชั้นภาษาอังกฤษคือเด็กๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะมีอาสาสมัครที่เป็นมิชชันนารีมาสอนพระคัมภีร์และทำกิจกรรมกับเด็กๆ

นอกจากนั้นในช่วงบ่ายในระหว่างที่ผู้ใหญ่เข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์เด็กๆก็มีชั้นเรียนศิลปะเด็กด้วยค่ะ ชั้น เรียนศิลปะเด็กตอนบ่ายเป็นชั้นเรียนที่เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันชั้นเรียนของเราเป็นพระพรให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยค่ะ ชั้นเรียนศิลปะเด็กตอนบ่ายรับเด็กตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 แต่สำหรับเด็กเล็ก ถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยเราก็ยินดีต้อนรับค่ะ สนใจคริสตจักรเด็กติดต่อครูลิตเติ้ลได้ค่ะ


 

      
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources