คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ


     
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next
Awesome God ไทย ( Key Em )

  Credit : Unknown Artist
Build My Life ( Key G )

  Credit : Housefires ฟังเพลงตัวอย่าง
I am Free ( Key C )

  Credit : Unknown Artist
Jump around ( Key Dm )

  Credit : Unknown Artist
Yes Lord ( Key A )

  Credit : Unknown Artist
กลิ้งออกไป ( Key F )

  Credit : Unknown Artist
กองทัพพระคริสต์ ( Key D )

  Credit : Unknown Artist
กางเขน The Cross ( Key G )

  Credit : Bethel
ขอการฟื้นฟู ( Key A )

  Credit : Unknown Artist
ขอความรัก ขอฤทธา ( Key Em )

  Credit : Unknown Artist
ขอถวายหมดดวงใจ ( Key G )

  Credit : Unknown Artist
ขอทรงเปิดฟ้าสวรรค์ ( Key A )

  Credit : Unknown Artist
ขอบคุณพระเยซู ( Key D )

  Credit : Unknown Artist
ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา ( Key F )

  Credit : Unknown Artist
ขอฝนหลั่งมา ( Key G )

  Credit : Unknown Artist
ขอพระวิญญาณสถิต ( Key G )

  Credit : Unknown Artist
ขอพระวิญญาณเทลงมา ( Key G )

  Credit : Unknown Artist
ขอพระเกียรติเป็นของพระคริสต์ ( Key D )

  Credit : Unknown Artist
ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ ( Key F )

  Credit : Unknown Artist
ขอให้คำจากปากของข้า ( Key D )

  Credit : Unknown Artist
ข้ากราบกราน we fall down ( Key E )

  Credit : Unknown Artist
ข้าขอโมทนา ( Key A )

  Credit : Unknown Artist
ข้าจะรักและบูชา ( Key G )

  Credit : Unknown Artist
ข้าจะร้อง (ออกพระนาม) ( Key C )

  Credit : W501 ฟังเพลงตัวอย่าง
ข้าจะร้องสรรเสริญพระนาม ( Key A )

  Credit : Unknown Artist
ข้าต้องการพระองค์ ( Key G )

  Credit : W501
ข้าต้องการพระองค์ I need you more ( Key G )

  Credit : Jesus Culture ฟังเพลงตัวอย่าง
ข้านมัสการพระองค์ ( Key D )

  Credit : Unknown Artist
ข้าผจญทุกสิ่ง ( Key C )

  Credit : Unknown Artist
ข้ามานมัสการ Here I am to worship ( Key E )

  Credit : Unknown Artist1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++