คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Next


คำเทศนา
ชุด เปาโลชายผู้รับพระคุณ ตอนที่ 12
เรื่อง : ลักษณะผู้นำเช่นเปาโล 2 ( 1ธส.2.7-12 )
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-23
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด จดจ่อที่การทรงสถิต [Focus on His Presence] ตอนที่ 4
เรื่อง : แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคำ แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช
โดย : คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-16
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เปาโลชายผู้รับพระคุณ ตอนที่ 11
เรื่อง : ลักษณะผู้นำเช่น อ.เปาโล 1 (1ธส.2.1-12)
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-09
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เปาโลชายผู้รับพระคุณ ตอนที่ 10
เรื่อง : ประสบการณ์ใหม่ในการรับใช้ (กจ.16)
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-02
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เปาโลชายผู้รับพระคุณ ตอนที่ 9
เรื่อง : ผู้รับใช้พระเจ้าและการไม่เห็นด้วยกัน
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-05-26
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด จดจ่อที่การทรงสถิต [Focus on His Presence] ตอนที่ 3
เรื่อง : เราคือที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (We are His resting Place)
โดย : คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-05-19
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด เปาโลชายผู้รับพระคุณ ตอนที่ 8
เรื่อง : ผู้รับใช้พระเจ้าและความกดดัน
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-05-12
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : ความรอดที่สมบูรณ์ Triune salvation
โดย : คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-04-21
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา เรื่อง : การวางขอบเขต Boundary
โดย : อ.โยชูวา คู

Date : 2019-04-14
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด เปาโลชายผู้รับพระคุณ ตอนที่ 5
เรื่อง : ความสุขในการรับใช้ร่วมกัน
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-04-07
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Next


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++