คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= MINISTIES =
Outreach
งานพลิกฟื้นชุมชน
Church Camp
ค่ายสายใยรัก
Membership
สมาชิกคริสตจักร
City Wide
พลิกฟื้นเมือง
Children
พันธกิจเด็ก
Art Class
ศิลปะเด็ก
Church Camp

ค่ายสายใยรัก

 

 

คริสตจักรเด็ก
ด้วยความตั้งใจของ
ศิษยาภิบาล นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ที่อยากจะให้ครอบครัวพันธกิจ ได้ใช้เวลาสร้างสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของครอบครัวของพระเจ้า ค่ายสายใยรักจึงได้เริ่มก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1991 และจัดขึ้นต่อเนื่องทุก ๆ ปี ถ่ายทอดนิมิตที่พระเจ้าได้เคลื่อนไหวในคริสตจักรให้สมาชิกทุกคนได้มีภาระใจ และร่วมใจกันในการกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ได้สร้างสัมพันธ์และ ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

 

ค่ายแต่ละปี จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไป
ตามที่พระเจ้าจะทรงนำ


ประเดิมปีแรกด้วยหัวข้อ “สร้างชีวิตสู่พันธกิจ”
1992 ชัยชนะ
1993 เติบโต
1994 ผูกพัน
1996 พึ่งพิง
1997 ฤทธิ์เดชแห่งการสรรเสริญ การนมัสการ
1998 สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
1999 พระสุรเสียง
2000 พระทัยพระบิดา (The Father Heart of God)
2001 สัมผัสใจ (Inner Healing)
2002 นมัสการแสวงพระพักตร์ (Seeking His Face in Worship)
2003 เสียงเพื่อการพลิกฟื้น (Prayer Evangelism)
2004 Features that mark an Awesome Church
2005 ตื่นตะลึงเสียงพระเจ้า (Surprised by the voice of God)
2006 Open Heaven Church
2007 เปลี่ยนชื่อเป็นค่าย Transformations Conference Camp: Worshipping Church
2008 Build Up

      
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources