คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= GETTING INVOLVED =
Visit Service
ร่วมนมัสการ
Visit Cell Groups
เยี่ยมเยือนกลุ่มเซลล์
Membership
สมาชิกคริสตจักร
Church Office
ที่ทำการคริสตจักร
Sunday Activities
กลุ่มสามัคคีธรรมวันอาทิตย์
Church Office

ที่ทำการคริสตจักร

 

 

 

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
สำนักงาน : 206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 275052, 089 6351009
E-mail :actscm2012@gmail.com
www.actschurchcm.com


     
     


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources