คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= SERVICE =
Sunday Service
รายการวัีนอาทิตย์
Worship Team
ทีมนมัสการ
Children Church
คริสตจักรเด็ก
Bible Classes
ชั้นเรียนพระคัมภีร์
Cell Groups
กลุ่มเซลล์
Pray Meeting
กลุ่มอธิษฐาน

คำเทศนา เรื่อง เส้นทางสู่ Destiny
โดย คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล 2019-08-18
MORE คำเทศนาทั้งหมด
นมัสการเช้าวันอาทิตย์
วรุณ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-09
MORE การนมัสการทั้งหมด

สูจิบัตรวันอาทิตย์
2014-09-21ภาษาไทย คลิก
English Click

MORE สูจิบัตรทั้งหมดฺฺBible Classes

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ฺ

 

คริสตจักรเด็ก

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เชื่อว่า ชีวิตคริสเตียน ก็เหมือนกับร่างกายของคนเรา ที่ต้องการอาหารและการเลี้ยงดู เพื่อให้ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัดอยู่ ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงได้จัดให้มีชั้นเรียนในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.30 น. หลังจากกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกทุกคน ได้รับการเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ เรียนรู้จักพระเจ้าและพระวจนะธรรมของพระองค์ รู้จักประยุกต์ใช้พระวจนะธรรม ของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน และได้มีโอกาส สามัคคีธรรมซึ่งกันและกันในระดับคริสตจักร โดยจะจัดชั้นเรียนสลับไปตามความเหมาะสม

 

ชั้นเรียนที่เปิดสอนมีดังนี้

1.
ชั้น IFC (I Follow Christ)
ชั้นเรียนที่เน้นวางรากฐานชีวิตคริสเตียนที่มั่นคงสำหรับผู้เชื่อใหม่ ผู้สนใจ และสมาชิกทุกคนที่อยากเสริมรากฐานคริสเตียนให้มั่นคง

2. ชั้น เรียน Not I but Christ
ชั้นเรียนที่จะสอนให้รู้ถึง พระพรอันยิ่งใหญ่เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต

3. ชั้นเรียนผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual Leadership
(สอนภาษาอังกฤษแปลไทย)

4. ชั้น เรียนชีวิตคู่ที่ยั่งยืน (MMI)
สำหรับคู่แต่งงานคริสเตียน ที่อยากเห็นพระพรเต็มและล้นอยู่ในครอบครัว และเปิดให้สำหรับคู่แต่งงานที่ไม่เป็น คริสเตียนด้วย เพื่อนำครอบครัวมาพบพระเจ้า

5. ชั้น เรียนจงปลดปล่อยประชากรของเรา Set my people free
เพื่อการใช้ชีวิตคริสเตียนที่มีอิสระและหลุดพ้นจากพันธนาการในอดีต

6. *ชั้น เรียนอัลฟ่า Alpha course
สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจรับพระเยซูคริสต เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด สอนโดย

7. *ชั้นเรียนโรม
สำหรับผู้ที่มีความต้องการเรียนรู้จักการใช้ชีวิตคริสเตียนที่เกิดผล


หมายเหตุ : * สอบถามชั้นเรียนที่เปิดสอนได้ที่คริสตจักร

     

 

 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources