คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
Home | Contact Us
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
     


การนมัสการเช้าวันอาทิตย์ 2016-10-16
ผู้นำนมัสการ : วรุณ วรรธนาศิรกุล และ สุชานาฏ ยุรยาตร
ณ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

ชม VDO บรรยากาศการนมัสการ
รับฟังบรรยากาศการนมัสการ คลิก
Download MP3 คลิก
เนื้อเพลงนมัสการ
คำเทศนา ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 10
เรื่อง : ทองคำ-เสื้อผ้าสีขาว-ยาทาตา
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
Date : 2016-10-16

ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2016

MORE
การนมัสการย้อนหลังทั้งหมด
MORE
คำเทศนาย้อนหลังทั้งหมด
MORE
คู่มือเฝ้าเดี่ยวทั้งหมด
     

     
 
 

โฮซันนา : Unknown Artist ( Key Unknown)

โฮซันนา Hosanna (Praise is Rising) : Unknown Artist ( Key Unknown)

ให้พระพรหลั่งไหล : Unknown Artist ( Key Unknown)

     
   
  MORE: ดูเนื้อเพลงนมัสการทั้งหมด    
 
 
 

มิถุนายน 2016
พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์นั้น ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อ 19-20 คำสั่งหนึ่งที่สำคัญคือ สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก คือไม่เพียงเป็นผู้เชื่อเท่านั้น แต่เป็นสาวกด้วย  
More Detail >>

 


ค่ายสายใยรัก 2016
18 - 20 กรกฎาคม 2016 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  
More Detail >>


Holy Week คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
อาทิตย์ทางตาล ศุกร์ประเสริฐ อีสเตอร์  
More Detail >>


คริสต์มาส 2015
18 ธันวาคม 2015 ณคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่  
More Detail >>ค่ายสายใยรัก 2016
KINGDOM CULTURE  
More Detail >>


25th Anniversary
3 กรกฎาคม 2016  
More Detail >>


รดน้ำดำหัว 2016
17 มีนาคม 2016  
More Detail >>คำพยานชีวิตโด วโรดม ขันอุระ
 
More Detail >>


คำพยานชีวิตคุณอาร์ค พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
 
More Detail >>


คำพยานชีวิตของข้าวฟ่าง วชิราภรณ์ อัตวุฒิ
 
More Detail >>

MORE
ข่าวย้อนหลังหทั้งหมด
MORE
ภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด
MORE
คำพยานย้อนหลังทั้งหมด
     

 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources

Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++