คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= MINISTIES =
Outreach
งานพลิกฟื้นชุมชน
Church Camp
ค่ายสายใยรัก
Membership
สมาชิกคริสตจักร
City Wide
พลิกฟื้นเมือง
Children
พันธกิจเด็ก
Art Class
ศิลปะเด็ก
City Wide

พลิกฟื้นเมือง

 

 


จาก นิมิตของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ที่ว่า
"สร้างคริสตจักรแห่งการสร้างสาวกพระคริสต์เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ" การฟลิกฟื้นชุมชน ไม่สามารถสำเร็จได้เพราะคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของทุกคริสตจักร ดังนั้นคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ จึงได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้า ร่วมกันกับคริสตจักรอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
 

กลุ่มอวยพรประเทศไทย(เชียงใหม่)

โดยมี อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุลเป็นประธาน
และทำงานร่วมกับศิษยาภิบาล และผู้รับใช้พระเจ้า
จากคริสตจักรต่าง ๆ


กลุ่มอนุชนอวยพรเชียงใหม่
โดยมี อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ์เป็นผู้ประสานงาน
และทำงานร่วมกับศิษยาภิบาล อนุชนและอนุชน
จากคริสตจักรต่าง ๆ     
      
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources