คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= MINISTIES =
Outreach
งานพลิกฟื้นชุมชน
Church Camp
ค่ายสายใยรัก
Membership
สมาชิกคริสตจักร
City Wide
พลิกฟื้นเมือง
Children
พันธกิจเด็ก
Art Class
ศิลปะเด็ก
Children

พันธกิจเด็ก

 

 

ด้วยนิมิตของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ คือ
“แผ่นดินพระคริสต์ เปลี่ยนแปลงชีวิต พลิกฟื้นชุมชน” จึงเป็นสิ่งที่ เรายึดถือเป็นแนวทางในการทำพันธกิจคริสตจักรเด็ก


คริสตจักรเด็กของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ของเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ และฝึกฝนชีวิตคริสเตียนโดยพวกเขาจะมิใช่เพียงสนุกสนานเท่านั้นแต่พวกเขาจะ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดี และเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

คริสตจักรเด็กของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่มีการนมัสการของเด็ก โดยจะฝึกเด็กให้ได้เรียนรู้เพลงนมัสการและวิธีการนมัสการพระเจ้าที่ถวาย เกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งทีมงานได้จัดเตรียมทีมนำนมัสการที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณ ที่ดีให้แก่เด็ก
นอกจากนี้คริสตจักรเด็กได้จัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ และกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่เด็ก เช่นการทำงานประดิษฐ์ การวาดภาพระบายสี รวมทั้งการจัดค่ายสำหรับเด็กในช่วงปิดเทอม และการจัดค่ายครอบครัวประจำปีของคริสตจักร และอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือคริสตจักรเด็กมีการสอนพระคัมภีร์ให้แก่ เด็กด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยซึ่งเด็กนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ โดยครูผู้สอนที่มีใจรักเด็กและมากด้วยประสบการณ์

ด้วยเราตระหนักดีว่า ลูกคือดวงใจของท่าน และพระเยซูทรงตระหนักว่าเด็กมีคุณค่า ฉะนั้นเด็กทุกคนที่ท่านได้ให้โอกาสเขามาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรเด็ก เราขอให้ท่านมั่นใจเถิดว่าท่านได้ทำสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้เขาแล้ว มาช่วยกันเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าให้แก่บุตรหลานของท่านกันเถิด

“ จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)

คริสตจักรเด็ก
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรเด็ก CLICK >>>
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources