คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= MINISTIES =
Outreach
งานพลิกฟื้นชุมชน
Church Camp
ค่ายสายใยรัก
Membership
สมาชิกคริสตจักร
City Wide
พลิกฟื้นเมือง
Children
พันธกิจเด็ก
Art Class
ศิลปะเด็ก
Outreach

งานพลิกฟื้นชุมชน

 

 
  คริสตจักรพันธกิจมีนิมิตที่อยากเห็นการพลิกฟื้นชุมชน พวกเราจึงมีกิจกรรมแตะต้องชุมชน
เพื่อนำแผ่นดินของพระเจ้า ไปยังพี่น้องชาวเชียงใหม่ ทุกชนชั้น และทุกที่ที่พระเจ้านำเราไป

ถ้าพี่น้องมีภาระใจร่วมกับเรา อย่าลืมอธิษฐานขอการพลิกฟื้นชุมชนให้เกิดขึ้น ในเมืองเชียงใหม่ ให้ทุกคนพบกับสันติสุขและความรักของพระเจ้า ให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เต็มด้วยสิ่งดีงามตามน้ำพระทัยของพระเจ้า


 

      
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources