คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ


Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Next


คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 7
เรื่อง : อย่าหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-07-29
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 6
เรื่อง : ให้เรารักษาพันธสัญญาที่มีต่อพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-07-22
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 5
เรื่อง : เปิดพื้นที่ตัวเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-07-08
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 4
เรื่อง : ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอด
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-07-01
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3
เรื่อง : พระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-06-24
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2
เรื่อง : พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ตรัสเข้าในใจเรา
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-06-17
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1
เรื่อง : พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้องการสัมพันธ์กับเรา
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-06-10
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน ตอนที่ 6
เรื่อง : สิ่งที่ต้องรู้ 12 ประการในการฟังเสียงพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-06-03
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน ตอนที่ 5
เรื่อง : รู้และรู้จักเสียงพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-05-27
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน ตอนที่ 3
เรื่อง : ฝึกเป็นผู้ฟังพระสุรเสียงพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-05-20
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก
Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Next


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++