คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
คำเทศนา
ชุด ยืนมั่นคงท่ามกลางกระแสของโลก ตอนที่ 3
เรื่อง : ยืนมั่นคงเมื่อท้อใจ
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2015-08-02
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ตั้งหลักเพื่อชีวิตที่เต็มที่ ตอนที่ 10
เรื่อง : คนต้นแบบ
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2015-07-26
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด ยืนมั่นคงท่ามกลางกระแสของโลก ตอนที่ 2
เรื่อง : ยืนสูงเหนือการทดสอบ
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2015-07-19
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : ยิ่งล้มเหลว ยิ่งแข็งแกร่ง
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2015-07-12
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด สาวกพระคริสต์ ตอนที่ 8
เรื่อง : บรรยากาศคริสตจักรที่สร้างสาวกพระคริสต์
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2015-07-05
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ยืนมั่นคงท่ามกลางกระแสของโลก ตอนที่ 1
เรื่อง : ยืนคนเดียวแม้คนไม่ไปด้วย
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2015-06-28
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ตั้งหลักเพื่อชีวิตที่เต็มที่ ตอนที่ 9
เรื่อง : ต้องหัดกลัวให้ได้
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2015-06-21
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด สาวกพระคริสต์ ตอนที่ 7
เรื่อง : การเป็นผู้อารักขา
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2015-06-14
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ตั้งหลักเพื่อชีวิตที่เต็มที่ ตอนที่ 8
เรื่อง : ก็คุณไม่อยากได้พระพรเอง
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2015-06-07
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด สาวกพระคริสต์ ตอนที่ 6
เรื่อง : การเป็นคนรับใช้
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2015-05-31
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++