คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ


Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Next


คำเทศนา
ชุด เตรียมพร้อมเพื่อการฟื้นฟู ตอนที่ 8
เรื่อง : คนที่พระเจ้าใช้เพื่อการฟื้นฟู
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-05-29
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เตรียมพร้อมเพื่อการฟื้นฟู ตอนที่ 7
เรื่อง : การตอบสนองพระเจ้าในช่วงน้ำลด
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-05-22
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : เส้นทางสู่ความเป็นหนึ่ง ตอนที่ 2 (อฟ.4:2-5)
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-05-15
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา เรื่อง : เส้นทางสู่ความเป็นหนึ่ง ตอนที่ 1 (อฟ.4:1-2)
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-05-08
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด เตรียมพร้อมเพื่อการฟื้นฟู ตอนที่ 6
เรื่อง : เอเสเคียล 47 และ การฟื้นฟู (อสค.47:1-12)
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-05-01
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด เตรียมพร้อมเพื่อการฟื้นฟู ตอนที่ 5
เรื่อง : ติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟู (Cleaving to God)
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-04-24
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : มีประสบการณ์สิ่งที่เกินความรู้
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-04-17
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา เรื่อง : การเห็นพ้องกัน
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-04-10
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : เข้าใจสิ่งที่เกินความรู้
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-04-03
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา เรื่อง : ฟื้นขึ้นกับพระคริสต์
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-03-27
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก
Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Next


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++