คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ


Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Next


คำเทศนา เรื่อง : การยอมจำนนต่อพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟู
โดย : อ.โยชูวา คู

Date : 2018-05-13
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน ตอนที่ 3
เรื่อง : ฝึกเป็นผู้ฟังพระสุรเสียงพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-05-06
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน ตอนที่ 2
เรื่อง : เหตุผลที่พระเจ้าทรงคุยกับเรา
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-04-29
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ฟังพระสุรเสียงแล้วอธิษฐาน ตอนที่ 1
เรื่อง : การเตรียมเพื่อการฟังพระสุรเสียง
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-04-22
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ซึ่งกันและกัน ตอนที่ 8
เรื่อง : การสื่อสาร : สายใยชีวิตของทุกความสัมพันธ์
โดย : ทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-04-15
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด ซึ่งกันและกัน ตอนที่ 7
เรื่อง : เวลา - กุญแจที่ไขหัวใจ
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-04-08
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : การฟื้นของพระคริสต์
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-04-01
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : ทำอย่างไรจะลึกซึ้งในการนมัสการมากยิ่งขึ้น
โดย : อ.พอล เซียว

Date : 2018-03-25
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด ซึ่งกันและกัน ตอนที่ 6
เรื่อง : ความนับถือ-สร้างคุณค่าให้เขา(เธอ)
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-03-18
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด ซึ่งกันและกัน ตอนที่ 5
เรื่อง : ความพร้อม-เปิดโอกาสให้เขา(เธอ)เมื่อวิกฤติ
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2018-03-11
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา
Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Next


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++