คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ


Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Next


คำเทศนา
ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 8
เรื่อง : อย่ารับพระคุณพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-09-25
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 7
เรื่อง : “ความรักต่อพระเยซูคริสต์และกระแสสังคม"
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-09-18
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : ระวังจะเสียคน
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-09-11
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา เรื่อง : โง่หรือเปล่า?
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-09-04
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 6
เรื่อง : “ความตั้งใจหรือความปรารถนา” [Intentions or desires]
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-08-28
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา เรื่อง : เห็นก็รู้ว่าลูกใคร
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-08-21
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา เรื่อง : ดูแลกันเอง แม่ใครแม่มัน
โดย : อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

Date : 2016-08-14
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา

คำเทศนา
ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 5
เรื่อง : “วัวทองคำ” (Golden Calf)
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-08-07
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 4
เรื่อง : การยำเกรงพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-07-31
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา คลิก

คำเทศนา
ชุด จุดความรักที่มีต่อพระเจ้า ตอนที่ 3
เรื่อง : พระสิริของพระเจ้า
โดย : อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

Date : 2016-07-24
ชม VDO การเทศนา คลิก
รับฟังการเทศนา คลิก
Download MP3 คลิก
โน้ตสรุปคำเทศนา
Back | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Next


 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources
Copyright 2010 www.actschurchcm.com +00+ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ || The Acts Church of Chiang Mai ++