คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  เมื่อเราสับสนพระเยซูทรงตามหาเราเสมอ

ยอห์นฺ 21:3  "ซีโมนเปโตร บอก เขาว่าข้าจะไปจับปลา" เขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่า "เราจะไปด้วย" แล้วพวกเขาก็ออกไป ลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย

ถ้าใคร ได้อ่านพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่ 21 จะพบว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เต็มไปด้วยบทเรียนหนุนใจมากมาย ซีโมนเปโตรซึ่งเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการติดตามพระเจ้าและ ได้ทำอย่างทุ่มเทมาก่อน แต่ภายหลังการถูกจับและตรึงที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ ซีโมนเปโตรเกิดความสับสน ไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไร

.... เชื่อว่าในชีวิตของเราทั้งคนที่เชื่อพระเยซูและไม่เชื่อพระเยซูก็มีโอกาสที่ จะสับสนแบบซีโมนเปโตรในช่วงเวลาที่ต้องมีการเริ่มตันใหม่

แท้ จริงก่อนเหตุการณ์ตอนนี้ เป็นเหตุการณ์หลังพระเยซูฟื้นจากความตายแล้ว และได้ปรากฏให้สาวกได้เห็น ทั้งได้สนทนาพูดคุยกับเหล่าสาวกด้วย ซีโมนเปโตรก็รู้ว่าขณะนั้นพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นค้นพระชมน์แล้วและดำเนินอยู่ ที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ได้ห่างไกลเขาเท่าไหร่ แต่เขากับรู้สึกสับสนและวุ่นวายใจไม่รู้ว่าจะทำสิ่งใดดี หรือจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร ซีโมนเปโตรได้ เอาชีวิตแห่งอนาคตไปผูกไว้กับอดีต และยังยึดกับสิ่งเก่าหรือรูปแบบชีวิตเก่าของตนเอง ไม่สามารถลุกขึ้นมาดำเนินไปตามแผนงานใหม่ในอนาคตใหม่ได้

การ ยึดกับรูปแบบความเคยชินเก่าของซีโมนเปโตรทำให้เขาสับสน สุดท้ายเขาได้ตัดสินใจใช้ชีวิตแบบเก่าคือกลับไปเป็นชาวประมงที่เขาเองเป็น ผู้ชำนาญเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเขา เป็นการพึ่งพาความรู้และความสามารถของตนเองแบบหนึ่ง แต่ความพยายามของเขากลับล้มเหลงอย่างไม่เป็นท่า ในคืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย


ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ข้อถัดไปเราจะ พบว่าพระเยซูได้สำแดงพระองค์เองให้เขาพบและแนะนำการจับปลาให้แก่เปโตรและ สามารถจับปลาได้จำนวนมากจนเต็มอวน มีคำถาม ที่น่าคิดและอยากชวนให้เราคิดคือ พระเยซูได้เข้ามาอวยพรแก่เปโตรให้จับปลาได้มากนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าใน การให้เปโตรเป็นชาวประมงต่อไปหรือไม่?


ยอห์นฺ 21:7 "สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า" เมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเล

ผม เชื่อว่าพระเยซูรู้จักเปโตรดี พระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์เองในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเคยสำแดงแก่เปโตรมาแล้ว ในลูกาบทที่ 5 คือการแนะนำเปโตรในการจับปลาหลังจากที่เปโตรล้มเหลว และ เมื่อเปโตรจำพระเยซูได้ เขาไม่สนใจปลาจำนวนมากที่เขาได้พยายามหามาตลอดคืนเขากับละทิ้งไปอย่างไม่ เสียดาย สิ่งที่เขาทำคือกระโดดลงทะเล ว่ายน้ำกลับไปหาพระเยซูด้วยใจกระตือรือล้น เพื่อไปรับน้ำพระทัยใหม่ ไปรับอนาคตใหม่ ความสับสนที่เปโตรมีนั้นหายไป ความสับสนที่เปโตรมีอยู่ในใจว่าพระเยซูยังคงมองเขาเหมือนเดิมหรือไม่ พระองค์ยังคงตำนิ สิ่งที่เปโตได้ปฏิเสธ พระองค์ถึง 3 ครั้งหรือไม่ พระเยซูจะยังทรงใช้เขาในการปรนิบัติพระองค์หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ที่ได้วนเวียนอยู่ในความคิดของเปโตรนั้นได้หายไปแล้ว


เมื่อ เราสับสน เมื่อเราต้องเริ่มต้นใหม่ อาจเพราะความผิดพลาดของเราทำให้เราต้องเริ่มต้นใหม่ หรืออาจจะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทำให้เราต้องเริ่มต้นใหม่ เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกสับสนจากเหตุการณ์ต่างๆในอดีตมาเป็นตัวชี้ อนาคตของเรา อย่าให้เรายึดความรู้สึกของเรา (เพราะความรู้สึกของเราจะคอยหลอกลวงเรา) แต่ให้เรายึดความจริงของพระเจ้า พระเยซูรักเราและจะไม่ทอดทิ้งเรา และเมื่อเราแสวงหาพระองค์เราจะพบพระองค์ และพระองค์จะนำทางเรา เหมือนอย่างที่ในเวลาต่อมาเปโตรได้ เขียนข้อความไว้ใน พระคัมภีร์ 1เปโตร 5:7 “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย”

 


โดย :  กิตติวุฒิ เอี๊ยบเจริญ   
ข้อมูลจาก : http://www.gracezone.org/index.php/mana/774-2010-02-01-03-45-45
และพบกับบทความดีๆอีกมากมายได้ที่ >> http://www.gracezone.org

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources