คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= PEOPLE GROUP =
Adult
กลุ่มผู้ใหญ่
Professional
กลุ่มคนทำงาน
Young Pro.
กลุ่มคนทำงาน
JFJ (Youth)
กลุ่มอนุชน
Children
กลุ่มเด็ก
TOA

กลุ่มยุวชน
 

กลุ่มยุวชน คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ คือกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมที่อยู่ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ เรียกชื่อกลุ่มตนเองว่ากลุ่ม TOA (Teenager of Acts)

กลุ่ม ยุวชนคือกลุ่มของน้องๆนักเรียน ม.1-ม.6  โดยวันอาทิตย์TOA จะนมัสการร่วมกับพี่น้องในคริสตจักร เรียนพระคัมภีร์ภาคเช้า รับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมกลุ่มและเรียนพระคัมภีร์ภาคบ่าย 
กิจกรรม พิเศษ มิชชันทริป TOA ได้ฝึกชีวิตในการประกาศในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อเสริมสร้างทักษะการประกาศ เพิ่มความเชื่อและความกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐ รวมถึงการรับใช้ในอนาคตด้วย ค่ายฤดูร้อนเพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ 

กลุ่มยุวชนจะเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของคริสตจักร เพื่อเสริมสร้างการรับใช้ในคริสตจักร สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรักคริสตจักร

 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources