คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ท่ามกลางปัญหา พระเจ้าตรัสว่า จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า

จงนิ่งเสีย  และรู้เถอะว่า  เราคือพระเจ้า... สดุดี ๔๖:๑๐

คุณเคยประสบปัญหาหนักจนไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลยหรือไม่  แม้คุณจะอยู่ในห้องเงียบๆ เพียงคนเดียว  แต่เสียงต่างๆ กลับดังก้องหูคุณอยู่ตลอดเวลา  สมองของคุณถูกกระหน่ำด้วยความคิดถึงสิ่งที่ร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้น  ความกลัวเข้าครอบงำจิตใจและหัวใจของคุณ 

 

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย  เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากบาก(ข้อ ๑)

 

แต่การที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย  เป็นกำลังและเป็นความช่วยเหลือ  คุณต้องทำสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีทำ  ท่านกล่าวว่า ฉะนั้นเราจะไม่กลัว  แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป  แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล (ข้อ ๒)

 

ท่านตัดสินใจว่า  แม้โลกจะถล่มทลาย  แต่หากพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย  ท่านจะไม่กลัว

ความกลัวคือศัตรูบ่อนทำลายความเชื่อ  และเพราะคุณได้รับสิ่งใดก็ตามจากพระเจ้าโดยความเชื่อ  เมื่อความเชื่อถูกบ่อนทำลาย  คุณจะพลาดจากการได้รับจากพระเจ้า

 

มธ. ๑๔:๒๔-๓๒  กล่าวถึงเรื่องราวขณะที่สาวกของพระเยซูเผชิญกับคลื่นลมรุนแรงที่ซัดจนเรือโคลง  ก่อนที่พระเยซูจะทรงกระทำให้ลมสงบลง  พระองค์ตรัสว่า ทำใจให้ดีไว้เถิด  เราเอง  อย่ากลัวเลย  และหากชีวิตคุณประสบกับคลื่นลม  ก่อนที่พระองค์จะทรงกระทำให้ลมสงบลง  พระองค์ตรัสกับคุณวันนี้เช่นกันว่า ทำใจให้ดีไว้เถิด  เราเอง  อย่ากลัวเลย 

หรืออีกนัยหนึ่ง จงนิ่งเสีย  และรู้เถอะว่า  เราคือพระเจ้า  อย่ากลัวเลย

 

เมื่อพระเจ้าเสด็จมาช่วย  ไม่ได้หมายความว่าลมจะนิ่งสงบทันที  เมื่อพระเยซูเสด็จมาบนน้ำ  ลมยังคงพัดแรง  ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง  หลายคนพลาดที่จุดนี้คือ  เมื่ออธิษฐานแล้ว  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดเกิดขึ้น  ก็เลิกเชื่อ  และปล่อยให้ความกลัวครอบงำและบ่อนทำลายความเชื่อต่อไป

พระองค์เสด็จไปหาพวกเขาเพื่อให้พวกเขามองพระองค์  แทนที่จะมองปัญหา  พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณมองพระองค์  แทนที่จะมองปัญหาเช่นเดียวกัน

 

ท่ามกลางสาวกทั้งหมด  เปโตรเป็นเพียงคนเดียวที่มองพระองค์ด้วยความเชื่อ  เขาเชื่อพระวจนะของพระองค์ที่ตรัสว่า มาเถิด  เขาเชื่อว่าคำสั้นๆ ของพระองค์สามารถทำให้เขาก้าวอย่างมั่นคงได้ท่ามกลางคลื่นลม  เบื้องหน้าของเขาคือคลื่น  เขากำลังจะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  เขามองพระองค์  เชื่อพระวจนะของพระองค์  และเปโตรก็ก้าวลงบนน้ำไปหาพระองค์  ชีวิตของคุณอาจถึงทางตัน  ข้างหน้าเป็นคลื่นที่รุนแรง  แต่หากคุณวางใจในพระวจนะ  คุณจะก้าวต่อไปได้ท่ามกลางปัญหาที่ซัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตคุณ

 

เปโตรกำลังไปได้ด้วยดี  หลายคนบนเรือแทบไม่เชื่อสายตาว่า  เปโตรกำลังเดินบนน้ำและกำลังเดินต่อไปเรื่อยๆ  เป็นภาพที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง  อีกไม่กี่ก้าวเขาจะไปถึงพระองค์อยู่แล้ว  แทนที่เขาจะมองพระองค์ต่อไป  เขากลับไปมองลมที่กำลังพัดอย่างรุนแรง  ความกลัวได้เข้าครอบงำและบ่อนทำลายความเชื่อของเขา  เป็นเหตุให้เขากำลังจะจม 

 

พวกเราบางคนก็เช่นกัน  อาจจะทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำ  คือก้าวไปบนพระวจนะท่ามกลางคลื่นลมแรงในชีวิต  ดูเหมือนว่าเรากำลังไปได้ดีท่ามกลางปัญหา  แต่แทนที่เราจะมองพระองค์และเชื่อพระวจนะจนถึงที่สุด  เนื่องจากคลื่นลมยังคงแรงเหมือนเดิม  เราเริ่มมองคลื่นลมแทนที่จะมองพระองค์  ทั้งๆ ที่อีกไม่นานคลื่นลมกำลังจะสงบลงแล้ว  เรากลับปล่อยให้ความกลัวก่อให้เกิดความสงสัยและบ่อนทำลายความเชื่อ  จนเรากลับไปจมอยู่กับปัญหาเหมือนเดิม

 

พระเยซูตรัสถามเปโตรว่า ท่านสงสัยทำไม  ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง จากพระวจนะของพระองค์  ความกลัวก่อให้เกิดความสงสัย  และบ่อนทำลายความเชื่อ 

 

หลังจากพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้ว  ลมก็เงียบลง  อันที่จริง  เปโตรสามารถเดินไปหาพระองค์และเดินกลับขึ้นเรือกับพระองค์  และลมก็เงียบสงบลงได้  และนั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์  แต่ท่านพลาดเพราะมองปัญหาและปล่อยให้ความกลัวครอบงำ

 

ท่ามกลางปัญหา  พระเจ้าตรัสว่า จงนิ่งเสีย  และรู้เถอะว่า  เราคือพระเจ้า 

 

ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาใด  อย่าเข้าใจว่าพระเจ้าได้เสด็จจากคุณไป  พระองค์ยังคงประทับอยู่เบื้องหน้าคุณ  ประทับอยู่กับคุณและประทับอยู่ในชีวิตคุณ  อย่าหวาดกลัว  แต่จงนิ่งเสีย  และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า  ก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ท่ามกลางปัญหา  แม้ปัญหาจะรุนแรงเพียงใด  จงมองพระเจ้าและก้าวต่อไป  พระองค์จะทรงนำคุณท่ามกลางปัญหาและในที่สุดปัญหาจะสิ้นสุดลง  และคุณจะมีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อประทานแด่คุณ

 

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ:

พระบิดาเจ้า  ลูกจะนิ่งเสีย 

และรู้ว่า  พระองค์คือพระเจ้า  

ลูกจะเชื่อและไม่กลัว 

ลูกจะก้าวต่อไปกับพระองค์ 

ไม่ว่าลมจะแรงเพียงใด 

เพราะลูกมั่นใจว่าอีกไม่นานลมจะสงบลง 

ลูกสรรเสริญพระองค์ 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน

 ข้อมูลจาก : http://www.gracezone.org/index.php/mana/418-2009-04-20-05-03-58
และพบกับบทความดีๆอีกมากมายได้ที่ >> http://www.gracezone.org

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources