คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ทำไมคริสเตียนติดรูปปลาไว้ที่รถ

christian_fish


ในสมัยก่อนตั้งแต่ปี ค.ศ.100 – ค.ศ. 313 การเป็นคริสตชนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงตาย คริสตชนจึงต้องหลบซ่อนเพื่อจะไม่ให้ใครสามารถจับได้ แล้วเขารู้ได้ไงว่าใครเป็นพวกเดียวกัน สัญลักษณ์รูปปลาซึ่งเป็นเหมือนรหัสลับที่ใช้บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคริสตชน

สัญลักษณ์รูปปลามีที่มาจากตัวอักษรกรีก 5 ตัว ΙΧΘΥΣ อ่านว่า “อิคตุส”แปลว่า “ปลา”

ตัวอักษรกรีก 5 ตัวนี้ แต่ละตัวเป็นตัวแรกของคำกรีก 5 คำที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคือ
Ι เป็นอักษรตัวแรกของพระนาม “ เยซู”
Χ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “คริสต์”
Θ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระเจ้า”
Υ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระบุตร”
Σ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระผู้ช่วยให้รอด”

ในภาษากรีกคำว่าปลามีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียว ซึ่งเป็นเหตุผลที่คริสตจักรในยุคแรก เลือกที่จะใช้รูปปลาเป็นสัญลักษณ์ ตรงกลางของสัญลักษณ์รูปปลา เราจึงมักจะเห็นอักษรกรีกคำว่าปลาอยู่ด้วย ดังนั้น ΙΧΘΥΣ นอกจากแปลว่า “ปลา” แล้ว ยังมีความหมายในหมู่คริสตชนในศตวรรษแรกด้วยว่า “พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

 

ที่มา www.thaibible.or.th
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources