คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= SERVICE =
Sunday Service
รายการวัีนอาทิตย์
Worship Team
ทีมนมัสการ
Children Church
คริสตจักรเด็ก
Bible Classes
ชั้นเรียนพระคัมภีร์
Cell Groups
กลุ่มเซลล์
Pray Meeting
กลุ่มอธิษฐาน

คำเทศนา เรื่อง เส้นทางสู่ Destiny
โดย คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล 2019-08-18
MORE คำเทศนาทั้งหมด
นมัสการเช้าวันอาทิตย์
วรุณ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-09
MORE การนมัสการทั้งหมด

สูจิบัตรวันอาทิตย์
2014-09-21ภาษาไทย คลิก
English Click

MORE สูจิบัตรทั้งหมดWorship Team

ทีมนมัสการ

 


ข้อความพันธกิจของเรา
“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด..”
“Our mission is to love God above all else”

ค่า นิยมของเราอันดับแรกคือ การแสดงออกถึงความรู้สึกลึกซึ้งด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า (Expression of passionate love for God…) คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญในการนมัสการพระเจ้า และพัฒนาการนมัสการในคริสตจักรและชีวิตส่วนตัวของสมาชิก เพื่อที่ทุกคนจะมีประสบการณ์เผชิญหน้ากับพระเจ้า, ฤทธิ์เดช และความรักของพระเจ้า ขอเชิญพี่น้องทุกคนสร้างชีวิตแห่งการนมัสการ ร่วมไปกับคริสตจักรของเรา พระบิดาของเราในสวรรค์ต้องการมีความสัมพันธ์กับเราทุกคน

สดุดี 92:1
เป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์
“It is good to give thanks to the Lord, to sing praise to the Most high.” Psalm92:1


สัญญาณมือสำหรับการนมัสการ

 

 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources