คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= PEOPLE GROUP =
Adult
กลุ่มผู้ใหญ่
Professional
กลุ่มคนทำงาน
Young Pro.
กลุ่มคนทำงาน
JFJ (Youth)
กลุ่มอนุชน
Children
กลุ่มเด็ก

Professional

กลุ่มคนทำงาน
 

 

     
   

กลุ่ม Professional คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เป็นกลุ่มที่เปิดใหม่ล่าสุด ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย รวมทั้งมิชชันนารีด้วย ลักษณะหนึ่งของกลุ่มนี้ก็คือ รักพระวจนะธรรมของพระเจ้า เหมือนในพระธรรมกิจการบทที่17ที่กล่าวไว้ว่า "ยิวในเมืองนี้ มี​จิต‍ใจ​สูง​กว่า​ชาว​เมือง​เธสะ‌โล‌นิ‌กา ด้วย​เขา​มี​ใจ​เลื่อม​ใส​รับ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า และ​ค้น​ดู​พระ‍คัม‌ภีร์​ทุก​วัน หวัง​จะ​รู้​ว่า​ข้อ‍ความ​เหล่า​นั้น​จะ​จริง​ดัง​กล่าว​หรือ​ไม่" ด้วยเหตุนี้กลุ่มนี้จึงมีการอภิปรายศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะดูว่าจะนำพระวจนะนั้นมาใช้ในชีวิตอย่างไร เพื่อเขาจะเป็นสาวกของพระคริสต์ 

"กิจกรรม กลุ่มของเราก็คือบ่ายวันอาทิตย์เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.30 น. เราจะมีการเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน และมีการเป็นพยานหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกัน และสิ่งสำคัญคืออภิปรายพระคัมภีร์ ระหว่างสัปดาห์เรามีกลุ่มเซลล์ที่ คลินิกหมอนิ้งเชียงใหม่แลนด์ คลินิกชื่อยัวร์สมายด์ ทุกวันอังคารเวลา 20.15 - 21.45 น. ถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นกลุ่มโปรและอยากมีส่วนร่วมยินดีต้อนรับครับ"

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศาสตรา (ตี๋) 089-0626996

 

      
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources