คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  เมษายน 2020

จากใจศิษยาภิบาล

          พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน และผมได้บอกว่า

          การอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ

          การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า

          แต่สองสิ่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการอธิษฐานเท่านั้น สิ่งที่จะน าเราเข้าไปสู่การอธิษฐานที่ลึกขึ้นกับพระเจ้านั้น เราต้องอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้า แม้แต่การที่เราจะยอมจำนนหรือเชื่อฟังพระเจ้านั้น ก็เพราะว่าเราชื่นชมในพระเจ้าและเรารักพระเจ้านั้นเอง

          เมื่อพูดถึงการเกิดผล ความสำเร็จ ทุกคนก็อยากได้ แต่เมื่อบอกว่า การเกิดผล และความส าเร็จนั้น เกิดจากการอธิษฐาน หลายคนก็เริ่มจะรู้สึกว่าเป็นงานหนัก ยากล าบากเหลือเกินที่จะอธิษฐาน นั่นแสดงว่า เราไม่ได้เข้าใจและรู้จักการอธิษฐานดีพอ เพราะถ้าเรารู้จักการอธิษฐานอย่างถูกต้องนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือเป็นเรื่องงานหนัก หรือเป็นภาระ แต่เป็นเรื่องของความสนุก ความชื่นชม ความตื่นเต้น เป็นเรื่องของความรัก ความผูกพันที่เรามีต่อพระเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับชายหนุ่มที่มีคู่รัก ที่เขาอยากใช้เวลากับคู่รัก พูดคุย สนทนากับคู่รัก อย่างไม่เบื่อหน่ายแต่ด้วยความรู้สึกที่สดใส ชื่นชม รัก ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวา แรงผลักด้วยความชื่นชมและความรักนี้ ผลักให้เขาคุยกัน และสนิทสนมกัน

          โมเสสเป็นตัวอย่างที่ดีในประสบการณ์การตัดสินอนาคตของตัวท่านเอง เกี่ยวกับเรื่องความชื่นชมยินดีในพระเจ้า คือที่ให้เลือกระหว่างบัลลังก์ของกษัตริย์ฟาโรห์กับการเป็นประชากรของพระเจ้าที่ต้องทนทุกข์ยากล าบาก โมเสสได้เลือกการทนทุกข์ยากล าบากในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้า

          อะไรคือแรงจูงใจที่ให้โมเสสตัดสินใจเช่นนั้น ใน ฮบ.11:27 ได้กล่าวไว้ว่า โดย?ความ?เชื่อ ท่าน?จึง?ออก?จาก?อียิปต์ โดย?ไม่?ได้?เกรง?กลัว?ความ?กริ้ว?ของ?กษัตริย์ ท่าน?สู้?ทน?ประ?หนึ่ง?ได้?เห็น?พระ?องค์?ผู้?ไม่?ทรง?ปรา?กฏ?แก่?ตา”

          เพราะโมเสสได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ประเด็นอยู่ตรงนี้ โมเสสได้คว้าเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนั้นเพราะเขามีความชื่นชมยินดีสูงสุดในพระเจ้า

          เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและมีความรักในพระองค์หรือไม่ เพราะถ้าเรามีทั้งสองสิ่งนี้ในชีวิตของเราแล้ว เราจะอธิษฐานและติดสนิทกับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวา การอธิษฐานของเราก็จะเกิดผล และ ค าอธิษฐาของเราก็จะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน

ขอให้พี่น้องทุกท่านสนุกสนานกับการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะครับ

พระเจ้าทรงอวยพระพร

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

 

 
= NEWS =
  เมษายน 2020
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน และผมได้บอกว่าการอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า...
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมดCATEGORIES
CHURCH
SERVICES
PEOPLE GROUP
MINISTIES
E-RESOURCES
GETTING INVOLVED


 
Church | Service | People group | Ministries | E-resources | Getting involved | Contact us | Links
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Professional | Young Pro. | Youth | Children
Out Reach | Church Camp | Membership | Citi Wide | Children
Audio Library | Video Library | Sermon Note Library
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office