คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  คำพยานชีวิตคุณโอ๊คพีรดล

การที่เราจะพลิกฟื้นประเทศชาติได้นั้น เราต้องพลิกฟื้นชีวิตของเราก่อน  การพลิกฟื้นชีวิตเริ่มต้นจากการมีความสัมพ­ันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มต้นที่ช่วงเวล­าเล็กๆ ที่เรียกว่า "การเฝ้าเดี่ยว"
= TESTIMONIES =
  คำพยานชีวิตโด วโรดม ขันอุระ
  คำพยานชีวิตคุณอาร์ค พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
  คำพยานชีวิตของข้าวฟ่าง วชิราภรณ์ อัตวุฒิ
  คำพยานชีวิต คุณเอกจิต
ไม่มีสิ่งใดแยกคุณออกจากความรักของพระเจ้าได้
  คำพยานชีวิตคุณอุดม จาปัญญะ
ต้นไม้กว่าจะเติบโตยังต้องใช้เวลา ชีวิตคริสเตียนก็ต้องอาศัยเวลาเช่นกัน และที่สำคัญต้องติดสนิทกับพระเจ้า ผ่านทางพระวจนะและการนมัสการ
  คำพยานชีวิตคุณโอ๊คพีรดล
การที่เราจะพลิกฟื้นประเทศชาติได้นั้น เราต้องพลิกฟื้นชีวิตของเราก่อน การพลิกฟื้นชีวิตเริ่มต้นจากการมีความสัมพ?ันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มต้นที่ช่วงเวล?าเล็กๆ ที่เรียกว่า "การเฝ้าเดี่ยว"
 
MORE
ดูทั้งหมดCATEGORIES
CHURCH
SERVICES
PEOPLE GROUP
MINISTIES
E-RESOURCES
GETTING INVOLVED


 
Church | Service | People group | Ministries | E-resources | Getting involved | Contact us | Links
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Professional | Young Pro. | Youth | Children
Out Reach | Church Camp | Membership | Citi Wide | Children
Audio Library | Video Library | Sermon Note Library
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office