คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= SERVICE =
Sunday Service
รายการวัีนอาทิตย์
Worship Team
ทีมนมัสการ
Children Church
คริสตจักรเด็ก
Bible Classes
ชั้นเรียนพระคัมภีร์
Cell Groups
กลุ่มเซลล์
Pray Meeting
กลุ่มอธิษฐาน

คำเทศนา ชุด พระเจ้าดี God is good ตอนที่ 7 เรื่อง ทรงวินัยลูกด้วยความรัก
โดย อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 2021-01-10
MORE คำเทศนาทั้งหมด
นมัสการเช้าวันอาทิตย์
วรุณ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-09
MORE การนมัสการทั้งหมด

สูจิบัตรวันอาทิตย์
2014-09-21ภาษาไทย คลิก
English Click

MORE สูจิบัตรทั้งหมดSunday Service

รายการวันอาทิตย์

 
   


09.00 -09.30 :
อธิษฐานเผื่อรายการวันอาทิตย์
Pray for service
09.30 -11.30 :
นมัสการและเทศนา
Sunday Service
11.30 -12.30 :
รับประทานอาหารกลางวัน
Lunch
12.30 -14.30 :
กิจกรรมตามกลุ่มต่างๆ / ชั้นเรียนพระคัมภีร์
Homogeneous Group Activity / Bible Class
14.30 -15.30 :
ประชุมทีมรับใช้
Serving Team Meeting
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources