คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ตุลาคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย และผมก็ได้ย้ำว่า การติดสนิทอยู่กับพระเจ้านั้น เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่การเกิดผล ดังในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกไว้แล้วนั้น

          ทั้ง ๆ ที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เราเกิดผลและมีความสำเร็จ แต่ทำไมเราที่เป็นลูกของพระเจ้าหลายคนยังล้มเหลวอยู่? 
          เพราะว่าเรามีศัตรู ศัตรูของเราคือมาร 
          และมารมันได้ล่อลวงเรา หลอกล่อให้เราทำบาป มันใช้ทุกๆ อย่างที่จะหลอกล่อเรา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังของเรา โลกคือสังคมที่อยู่รอบๆ เรา และตัวมันเองด้วย
?          เมื่อเราแพ้ คือเมื่อเราทำบาป ก็เป็นการเปิดประตูบาปให้มันสามารถเข้ามาทำงานในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ และความบาปก็ได้ขวางกั้นไม่ให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราได้ และอย่างที่เราได้รับทราบแล้วก็คือ เราทำงานอะไรต่างๆ ด้วยตัวเราเองไม่ได้ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าไม่ทรงสามารถสถิตอยู่กับเรา เราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จและเกิดผลได้อย่างแน่นอน

?           และเราจะป้องกันได้อย่างไร?
?          ผมคิดถึงชายคนหนึ่งที่ถูกการทดลองและเขาพบกับชัยชนะ คนนั้นคือดาเนียล
?          ดาเนียลและเพื่อนได้ถูกกวาดต้อนไปยังเมืองบาบิโลน และถูกเลือกให้ได้รับการศึกษาในราชสำนักของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เพื่อจะทำงานกับแผ่นดินบาบิโลน เหมือนกับเป็นข้าราชการของแผ่นดิน กษัตริย์ก็ได้เลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีด้วยเครื่องเสวย ทั้งอาหารและเหล้าองุ่น อาหารเหล่านี้บางชนิดเป็นอาหารที่ต้องห้ามในบทบัญญัติของยิว เช่น หมู เป็นต้น และการรับอาหารและเครื่องดื่มจากกษัตริย์ก็เป็นก้าวแรกของการยอมรับบำเหน็จและความโปรดปรานจากกษัตริย์ด้วย

?          แล้วดาเนียลจะทำอย่างไรในสภาพการทดลองเช่นนี้?
?          เราก็เช่นเดียวกัน เราก็จะพบการทดลองเช่นเดียวกันด้วย ที่สามารถทำให้เราต้องผ่อนปรน หรือประนีประนอมกับการทดลอง หรือกับความบาปไม่ให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ได้
?          ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 1 ข้อ 8 ได้กล่าวไว้ว่า “แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ..
?          ดาเนียล “ตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวเป็นมลทิน” กุญแจของดาเนียลที่พบกับชัยชนะคือ ความตั้งใจที่จะไม่ทำบาป
?          เราได้เรียนรู้ว่า เราจะชนะความบาปได้ ส่วนของเราคือความตั้งใจ ตั้งใจที่จะไม่ประนีประนอม ตั้งใจที่จะไม่โอนอ่อนผ่อนตาม ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะไม่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย
?          ความตั้งใจที่จะไม่ทำบาป บวกกับการสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสำเร็จและการเกิดผล
?          นี่คือส่วนของเราที่เราจะต้องกระทำเพื่อไปสู่การเกิดผล และเมื่อเราทำเช่นนี้ในส่วนของเราแล้ว พระเจ้าก็จะทรงกระทำในส่วนของพระองค์คือให้เราประสบความสำเร็จหรือเกิดผลอย่างแน่นอน

          พระเจ้าทรงอวยพระพร

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources