คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  มิถุนายน 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า

When we lose our wealth, we lose nothing
เมื่อเราสูญเสียความมั่งคั่ง เราไม่เสียอะไร
When we lose our health, we lose something
เมื่อเราสูญเสียสุขภาพ เราสูญเสียบางสิ่ง
When we lose our character, we lose everything
แต่เมื่อเราสูญเสียคุณธรรมชีวิต เราสูญเสียทุกสิ่ง

คำว่า Character ผมขอแปลว่า “คุณธรรมชีวิต” ในที่นี้เขาหมายถึงลักษณะชีวิตคริสเตียน คือลักษณะชีวิตของพระเยซูที่อยู่ในตัวคนนั้น คือ ถ้าเราเป็นคริสเตียน แต่เราสูญเสียลักษณะชีวิตคริสเตียนของเราไป เราก็ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว

          เป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งของชีวิตคริสเตียนคือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เหมือนในพระธรรม อฟ.4.13 ที่กล่าวว่า “...จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์

          คริสเตียนเมื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เป็นคริสเตียนนานขึ้น เราต้องถามตัวเราว่า เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณขนาดไหนแล้ว ซึ่งตัววัดตัวหนึ่งคือ ลักษณะชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในตัวเรา และถ้าเราสูญเสียลักษณะชีวิตพระคริสต์นี้ ก็หมายความว่า เราสูญเสียทุกสิ่งไป ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

          แล้วเราจะมีลักษณะพระคริสต์ได้อย่างไร

          ในพระธรรม อฟ.4.15 ก็ได้พูดต่อไปว่า  แต่ให้เรายึดถือ ความจริงด้วยความรัก เพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์

คำตอบคือ “ยึดความจริง”

          และความจริงนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้า

          ดังนั้นในการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้า ทำ QT ทุก ๆ วัน อย่างสัตย์ซื่อ เราก็กำลังสร้างความจริงในชีวิตของเรา นี่คือส่วนที่เราต้องทำ

          แต่ในส่วนของพระเจ้า พระองค์ก็ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำความจริงนั้นให้เป็นจริงในชีวิตของเรา และประทานกำลังให้กับเราที่จะมีชีวิตโดยความจริงนี้ ซึ่งก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ ทำให้เรามี Character ของพระคริสต์ในตัวเรา

          และเมื่อนั้น เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่าง ด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวง” (อฟ.4.14)

          ดังนั้นให้เรายืนหยัดติดสนิทกับพระเจ้า นำพระวจนะของพระองค์ให้เข้ามาในชีวิตของเราทุก ๆ วันอย่างสัตย์ซื่อทั้งการอ่าน ศึกษาจากหนังสือ QT และทั้งการภาวนาพระวจนะของพระองค์นะครับ

          พระเจ้าทรงอวยพระพร

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources