คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  



พฤษภาคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง

ที่พระเจ้าเตือนสติผ่านทาง QT
ที่พระเจ้าทรงให้ทิศทางผ่านทาง QT
ที่พระเจ้าทรงหนุนใจผ่านทาง QT

          ในการทำ QT นั้น ผมได้หนุนใจให้พี่น้องทุกท่านภาวนาพระวจนะของพระเจ้า ทั้งหมดที่ผ่านมานั้น เราได้ท่องพระคัมภีร์ไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 200 ข้อ จากพระธรรมสดุดี ยอห์นและ 1 โครินธ์

          พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าเราใช้อย่างถูกต้อง เราก็จะสามารถจัดการปัญหาได้ เหมือนในพระธรรม 2 คร.10.4-5 ที่กล่าวไว้ว่า “ เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย  แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า  อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม  และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า  และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์” การรับฟังพระคริสต์ก็คือพระวจนะของพระเจ้า

          แม้พระวจนะของพระเจ้ามีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่รู้พระวจนะนั้น พระวจนะนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์เลย การภาวนาพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และเกิดผลอย่างมาก เช่น
เมื่อเราเผชิญกับความกลัว  วิตกเรื่องปัญหาต่าง ๆ ให้เราภาวนาสดุดี 23.4 ที่กล่าวว่า แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช  ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ  เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์  คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์”  เมื่อเราเฝ้าเดี่ยว ให้เราภาวนาพระวจนะตอนนี้จนกระทั่งเราได้รับการปลดปล่อย และสัมผัสในฝ่ายวิญญาณของเราว่า พระเจ้าทรงตอบเราแล้ว และเราก็จะได้รับอย่างที่พระวจนะกล่าวไว้จริง ๆ

          ในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เราต้องเผชิญกับความกดดันในเรื่องการเงิน เราอาจจะเครียด ไม่มีทางออก ให้เราแสวงหาพระเจ้า หาหลักการจากพระวจนะของพระองค์ ซึ่งเราสามารถใช้จากพระธรรมสดุดี 34.9,10 “ ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์  จงยำเกรงพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย  แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า  ไม่ขาดของดีใดๆ” จากพระวจนะตอนนี้เราจะได้เห็นเงื่อนไขคำตอบของพระเจ้าคือ คนที่แสวงพระเจ้า จะไม่ขาดของดีใด ๆ

          คำถามที่เราต้องถามตัวเราเองว่า เราแสวงหาพระเจ้าหรือไม่ หรือเราต่อสู้ปัญหาด้วยตัวเราเองจึงทำให้เราเครียด ดังนั้น เราต้องกลับมาหาพระเจ้า เราไม่ต้องเครียด แต่ถ้ายังเครียดอยู่ก็ให้ภาวนาพระวจนะข้อนี้ แม้สภาพข้างนอกจะเป็นอย่างไร คำตอบยังไม่มา แต่ให้เราประกาศความจริงของพระเจ้าตอนนี้ ประกาศจนกระทั่งเราสัมผัสว่าพระเจ้าทรงตอบเรา

          นี่คือ 2 ตัวอย่าง ของการใช้พระวจนะของพระเจ้าให้เกิดผลในชีวิตของเรา และก็ยังมีพระสัญญาของพระเจ้าอีกมากมายที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตที่ต่าง ๆ กัน

          พี่น้องครับ พระเจ้าทรงเตรียมของดีมากมายในพระธรรมของพระองค์ให้กับเรา ซึ่งผมก็ได้เลือกบทสดุดีอย่างน้อย 15 บทในหนังสือ QT ขณะนี้ ซึ่งถ้าพี่น้องได้ภาวนา เราก็จะได้รับพระพรเต็ม ๆ

          พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่












= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  เมษายน 2020
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน และผมได้บอกว่าการอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า...
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources