คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  มกราคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          สวัสดีปีใหม่ 2019 ครับ

          ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เราได้แนะนำและหนุนใจให้พี่น้องทุกท่านเฝ้าเดี่ยว ที่เราเรียกว่า  QT ด้วยกัน

          ในปีใหม่นี้ เราน่าจะมาประเมินดูตัวเราเองว่าหลังจากที่เราทำ QT มาแล้วอย่างสม่ำเสมอหลาย ๆ  ปีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง

          แล้วเราจะประเมินอย่างไรและประเมินอะไร

          ดังนั้น เราต้องกลับมาพิจารณาว่า อะไรคือเป้าหมายของการทำ QT

          มีศัพท์ 2 คำที่คริสเตียนต้องรู้คือ

Justification หรือการทำให้เป็นผู้ชอบธรรม และ
Sanctification การทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์

           Justification หรือการทำให้เป็นผู้ชอบธรรม คือการที่เราได้รับความรอด ซึ่งก็โดยพระคุณของพระเจ้า เมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป ช่วยตัวเองให้พ้นจากความบาปไม่ได้ เราจึงสารภาพบาปของเรา เปิดหัวใจออก เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าของเรา แค่นี้เราก็รับความรอดแล้ว 
           และถ้าหากเราเสียชีวิตไป เราก็จะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระองค์
           แต่ความเป็นจริงคือ เรายังไม่เสียชีวิต เรายังอยู่ในโลกนี้ พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอด ให้กับผู้อื่นได้รับเหมือนที่เราได้รับนั้น

           การที่เราจะประกาศให้ผู้อื่นรับเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลที่เราจะให้เขาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงจากคนเก่าเป็นคนใหม่

จากคนที่เห็นแก่ตัว เป็นคนที่มีใจกว้างขวาง
จากคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่มีความหวัง
จากคนที่ถูกพันธนาการด้วยเหล้า บุหรี่ สิ่งลามก กลับกลายเป็นคนที่ไท
จากคนที่มองทุกอย่างแง่ลบ กลับเป็นคนแง่บวก

          สิ่งเหล่านี้ เราต้องพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราต้องเติบโตขึ้นด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือ พระวจนะของพระเจ้า

          สองสิ่งที่สำคัญคือ พระวิญญาณและพระวจนะ ซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ มีวุฒิภาวะเริ่มต้นที่ฝ่ายวิญญาณ และขยายไปเป็นด้านความคิด  ด้านอารมณ์  ลักษณะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจนคนรอบข้างสังเกตและสัมผัสได้
          นี่คือ กระบวนการ Sanctification การทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์

          QT นั้นมีส่วนสำคัญคือ เป็นพระวจนะที่เรารับทุก ๆ วัน ซึ่งแน่นอนพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชจะทำให้เราโตขึ้นอย่างแน่นอน

          ในเดือนมกราคม ปีใหม่นี้ เราตอบตัวเราเองได้หรือไม่ว่าเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ อย่างน้อยก็โตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

          เราอารมณ์เย็นขึ้น เรารักพระวจนะมากขึ้น เวลาพูด เราจะคิดก่อนพูด เราจะรังเกียจการพูดนินทาการพูดแง่ลบ เรามีใจสงสารและรักพี่น้องมากขึ้น... ฯลฯ
          เราเป็นเช่นนี้หรือไม่ครับ

          พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  มกราคม 2019
สวัสดีปีใหม่ 2019 ครับ.. ในปีใหม่นี้ เราน่าจะมาประเมินดูตัวเราเองว่าหลังจากที่เราทำ QT มาแล้วอย่างสม่ำเสมอหลาย ๆ ปีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง แล้วเราจะประเมินอย่างไรและประเมินอะไร
  กันยายน 2018
พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มธ.4.4)
  สิงหาคม 2018
เมื่อคิดถึงเป้าหมายชีวิต การรับใช้ในคริสตจักร เราคงจะคิดถึงพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่มอบหมายให้กับเราก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปยังสวรรค์นั้น..
  มิถุนายน 2018
ในพระวจนะของพระเจ้าของเรานั้น พระองค์ได้ทรงสัญญาพระพรมากมายกับเรา พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาหรือเป็นพ่อของเรา...
  พฤษภาคม 2018
ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น ผมมีหน้าที่เทศนาเพื่อสร้างชีวิตให้กับพี่น้องในคริสตจักร เราไม่เพียงแต่นำคนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เราต้องการสร้างผู้เชื่อทุกคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะนำความรอดไปยังชุมชนที่เขาอยู่ได้..
  มีนาคม 2018
พี่น้องครับ ผมขอยืนยันกับพี่น้องว่า พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดช และพระสัญญาของพระเจ้านั้นจริงแท้แน่นอนเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรงสัญญากับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวและบันทึกไว้ในพระวจนะนั้นพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จทุกประการ..
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources