คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  กันยายน 2018

จากใจศิษยาภิบาล

          Chuck Swindoll. ซึ่งเป็นศิษยาภิบาล นักเขียน นักเทศน์ทางรายการวิทยุ ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน “Growing Strong in the Seasons of Life”. ดังนี้ว่า

"ในชีวิตคริสเตียนของผม ยังไม่พบวิธีการฝึกใดที่เป็นพรมากไปกว่าการท่องจำพระคัมภีร์ และยังไม่พบว่า มีวิธีการฝึกใดให้ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณได้มากเท่า  ชีวิตอธิษฐานของคุณจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น การเป็นพยานก็ชัดเจนและเกิดผลมากขึ้น ทัศนคติและมุมมองของคุณจะเริ่มเปลี่ยน ความคิดของคุณจะมีความไวและช่างสังเกตมากยิ่งขึ้น ความมั่นใจและวางใจเพิ่มพูนขึ้น ความเชื่อของคุณก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงด้วย"

          พี่น้องครับ เป้าหมายของผมที่เขียนหนังสือ QT สำหรับพี่น้องในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้พี่น้องคริสเตียนโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ ให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์

          คำถามคือ ทำอย่างไร ที่จะทำให้คนโตขึ้นเป็นสาวกของพระคริสต์

           หนึ่งในคำตอบที่สำคัญนั้นคือ พระวจนะของพระเจ้า

          และการท่องพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เป็นการนำพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา

          หลาย ๆ ครั้งที่เราคิดว่า การท่องพระวจนะเป็นเพียงการเอาข้อมูลมาใส่ในสมองเท่านั้น แต่จากสิ่งที่ Chuck Swindoll กล่าวไว้นั้น ได้พูดถึงฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้า ที่ทำให้เราเติบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการอธิษฐาน คำพยานของเรา ท่าทีและมุมมองของเรา ความคิดจิตใจ ความมั่นใจและความเชื่อ

          พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’  (มธ.4.4)

          วิธีการบำรุงด้วยพระวจนะนั้น คือการเอาพระวจนะเข้าไปในชีวิต ซึ่งเพียงแค่การอ่านเท่านั้น พระวจนะก็จะยังไม่เข้าไป แต่ด้วยการท่องจำ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จนขึ้นใจ จนจำได้หมด และเมื่อเราภาวนาพระวจนะนั้น ๆ เราก็จะเจริญเติบโตขึ้น

          พี่น้องที่รักครับ เราเป็นคริสเตียนมานานกี่ปีแล้ว เราบังเกิดใหม่มากี่ปีแล้ว ให้เราลองประเมินชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราซิครับว่า อายุฝ่ายจิตวิญญาณของเรากี่ขวบแล้ว

          ผมหนุนใจให้พี่น้องทุกคนท่องจำ และภาวนาพระวจนะของพระเจ้า เพราะจะทำให้จิตวิญญาณของเราโตขึ้นอย่างแน่นอน

          ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  กันยายน 2018
พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มธ.4.4)
  สิงหาคม 2018
เมื่อคิดถึงเป้าหมายชีวิต การรับใช้ในคริสตจักร เราคงจะคิดถึงพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่มอบหมายให้กับเราก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปยังสวรรค์นั้น..
  มิถุนายน 2018
ในพระวจนะของพระเจ้าของเรานั้น พระองค์ได้ทรงสัญญาพระพรมากมายกับเรา พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาหรือเป็นพ่อของเรา...
  พฤษภาคม 2018
ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น ผมมีหน้าที่เทศนาเพื่อสร้างชีวิตให้กับพี่น้องในคริสตจักร เราไม่เพียงแต่นำคนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เราต้องการสร้างผู้เชื่อทุกคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะนำความรอดไปยังชุมชนที่เขาอยู่ได้..
  มีนาคม 2018
พี่น้องครับ ผมขอยืนยันกับพี่น้องว่า พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดช และพระสัญญาของพระเจ้านั้นจริงแท้แน่นอนเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรงสัญญากับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวและบันทึกไว้ในพระวจนะนั้นพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จทุกประการ..
  กุมภาพันธ์ 2018
ใครก็ตามที่เข้าหาพระวจนะอย่างเข้าใจ แน่นอนการปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้น เหมือนที่พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17 ที่กล่าวไว้ว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง"..
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources