คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ความเชื่อและความรัก

เมื่อความเชื่อและความรักทำงานร่วมกันเป็นทีม จะเกิดผลอย่างดีที่สุด

"ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง" (1โครินธ์ 13:7)

เปาโลยังกล้ายืนยันว่า ผู้ใดก็ตามที่มีความเชื่อถึงขนาดจะย้ายภูเขาแห่งปัญหาไปได้  แต่ขาดความรักก็ไม่มีความหมายอะไรทางฝ่ายวิญญาณ

"แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย" (1โครินธ์ 13:2)

เมื่อเปาโลกล่าวถึงความเชื่อที่ประสพความสำเร็จนั้น  ท่านชี้ให้เห็นว่า แม้ความเชื่อจะทำได้หลายอย่าง แต่ถ้าปราศจากความรักแล้ว ย่อมไร้ค่า  ความเชื่อที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์อาจเป็นความเชื่อที่เยือกเย็น ปราศจากความรักก็ได้  แต่ความเชื่อจะบรรลุคุณค่าสูงสุดต่อเมื่อเป็นความเชื่อที่เอิบอาบไปด้วยความรัก  เพราะในความรักมีความไว้วางใจอยู่เต็มเปี่ยม

ความรักพระเจ้าดลใจให้เกิดความเชื่อในพระองค์  คนเราย่อมไว้ใจคนที่เรารู้จักและรัก  ยิ่งเรารู้จักพระเจ้าที่ทรงสำแดงพระองค์ทางพระคริสต์มากเท่าไร เรายิ่งรักพระองค์มากขึ้น และมีความเชื่อในพระองค์มั่นคนขึ้น  ความรักพระเจ้าทำให้เรามีความเชื่ออย่างไม่มีขอบเขต และมั่นใจในพระวจนะของพระองค์  ซึ่งทำให้เราได้รับตามพระสัญญา  และเราจะได้เห็นว่าการไว้วางใจนั้นทำได้ง่ายมาก

ความรักทำให้เราไว้ใจคนอื่นที่ตกอยู่ในสภาพอ่อนแอเหมือน ๆ กัน  เพราะ ความรักเป็นการ "เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ"  ความรักนี้ไม่ใช่เป็นการหลงงมงาย  แต่ความรักทำให้อยากจะเชื่อในส่วนดีของคนอื่น  และถึงแม้จะมีของประทานในการสังเกตวิญญาณได้  แต่ความรักทำให้ไม่มีความหวาดระแวง  ความรักไม่สงสัยว่าผู้อื่นจะมีเจตนาร้ายต่อเรา แต่ไว้ใจทุกคน  ความเชื่อในลักษณะนี้มักจะช่วยให้ผู้อื่นมีแรงผลักดันให้กระทำดีสมกับที่เขาได้รับความไว้วางใจจากเรา

ลอว์เรนซ์ ผู้เป็นนักบวชสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า

"ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ  ทุกสิ่งดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีความหวัง และง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีความรัก  และยิ่งง่ายขึ้นไปอีกสำหรับคนที่มีทั้ง ความเชื่อ ความหวัง และ ความรัก"

 

J. Oswald Sanders

จากหนังสือ ฤทธิ์เดชแห่งความเชื่อ

สำนักพิมพ์ กนกบรรณสาร
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources