คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ยกย่องพระเจ้าแล้วจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์


 ฟิลิปปี 1:20
20 เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

อัคร ทูตเปาโลได้ดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลาย เขาดำเนินชีวิตอย่างรุนแรงเพื่อพระสิริของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา เขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้รู้จักกับพระคริสต์ และทำให้ผู้คนได้รู้จักกับพระองค์ และดำเนินชีวิตโดยการยกย่องพระองค์

คำ ว่า ยกย่อง หมายถึง การทำให้ (การประกาศว่า) สิ่งนั้นยิ่งใหญ่ อย่างเช่น การเพิ่มขึ้น หรือ การขยายให้ใหญ่ขึ้น แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้น หรือใครคนนั้นยิ่งใหญ่

ผม เชื่อน่ะว่า ชีวิตของเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วย ในทุกสิ่งทุกอย่างเราควรที่จะยกย่องพระคริสต์และการงานที่สำเร็จแล้วของ พระองค์บนกางเขนขึ้น เราควรจะยกย่องพระองค์ขึ้นในคำพูด ความคิด และคำสนทนาของเรา เราจำเป็นต้องประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเพิ่มพูนพระองค์ขึ้นในความ คิด คำพูด และคำสนทนาของเรา

เป็นความจริงที่แน่ชัดว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เสมอ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง แต่เราสามารถยกย่องพระเจ้าให้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ในความคิดและจิตใจของเรา

หลาย ต่อหลายครั้งที่เราใช้เวลาในการยกย่องปัญหา และสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ว่า อะไรก็ตามที่เราคิดถึงอยู่เป็นประจำ เราก็กำลังยกย่องสิ่งนั้นขึ้น และอะไรก็ตามที่เราคิดถึงอยู่เป็นประจำ ก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของเรา

ผู้ คนมักจะยกย่องความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนและความขัดสน ความขมขื่นและความเจ็บปวด อดีตที่ล้มเหลวและความเสียใจที่เกิดขึ้น ในวันนี้ ผมขอหนุนใจให้คุณเปลี่ยนการกระทำเสียใหม่ โดยการหันมายกย่องในฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรค การจัดเตรียม สันติสุข และแผนการอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของคุณ! จงคิดและพูดถึงสิ่งเหล่านี้แทนที่จะพูดถึงแต่ปัญหาของคุณ

ในกิจการบท ที่ 4 ข้อ 23-24 ผู้เชื่อทั้งหลายร่วมกันส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าและประกาศถึงความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ท่ามกลางการข่มเหงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง และพวกเขาจึงได้รับการเติมเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ในกิจการบทที่ 16:25-26 เปาโลและสิลาสได้ยกย่องพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย และพวกเขาก็มีเหตุผลดีดีมากมายที่จะบ่นและครวญครางเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาเลือกที่จะยกย่องพระเจ้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เกิดขึ้นในคุกแห่งนั้น และโซ่ตรวนที่ล่ามพวกเขาได้หลุดออก และประตูคุกทุกบานก็เปิดออกอย่างรุนแรง ไม่มีเครื่องพันธนาการใดจะเหนี่ยวรั้งคุณไว้ได้อีกต่อไปเมื่อคุณยกย่องพระ เจ้า!

โยชูวาและคาเลบได้ยกย่องในคำสัญญาของพระเจ้า ในขณะที่คนอื่นๆ ยกย่องยักษ์ใหญ่ ดาวิดยกย่องพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับโกลิอัท ทำให้พวกเขาได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานแทนพวกเขา

เพื่อน ครับ ไม่ว่าสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ในขณะนี้จะเลวร้ายสักแค่ไหนก็ตาม ให้ตัดสินใจที่จะยกย่องพระเจ้า ยกย่องในความดีงาม ความรัก พลัง สติปัญญา ความโปรดปราน และพระพรของพระองค์ แล้วให้คอยดูว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะนำชัยชนะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่ นอน!

สดุดี 69:30
30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณ

 

 


ขอขอบคุณบทความหนุนใจจาก คริสตจักพระคุณเต็มล้น
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources