คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ความเข้าใจผิดเนื่องจากการตีความหมายพระคัมภีร์ที่ผิด

 

 

เนื่องจากสำเนาต้นฉบับภาษาเดิมมีหลายฉบับและแตกต่างกันบ้าง  แต่โดยสรุปแล้วสำเนาเหล่านั้นเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็น   จะแตกต่างแค่บางถ้อยคำ ในบางข้อ บางบทเท่านั้น  สำเนาต้นฉบับบางฉบับจะมีข้อความมาก กว่าอีกบางฉบับบางคำ หรือบางฉบับมีข้อความขาดไปบางคำ

พระคัมภีร์ภาษา อังกฤษบางฉบับและพระคัมภีร์ไทยเลือกเดินตามต้นฉบับที่มีข้อความน้อยกว่าบาง ถ้อยคำ   เพราะนักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่าถ้อยคำที่มากกว่านั้นเป็นการเพิ่มเติมเข้า มาทีหลัง   ส่วนพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบางฉบับ  และพระคัมภีร์หลายๆภาษาที่เก่าแก่ เช่นภาษากรีกปัจจุบัน และภาษารัสเซียที่แปลตรงมาจากภาษากรีกโบราณ  เมื่อประมานพันกว่าปีที่ผ่านมาเลือกใช้ต้นฉบับที่มีถ้อยคำมากกว่า  เพราะเชื่อว่าเป็นต้นฉบับที่คัดมาดีกว่า  และเชื่อว่าฉบับที่มีถ้อยคำบางถ้อยคำน้อยกว่านั้น เกิดจากการตกหล่นของการคัดลอกนั่นเอง  เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีโรงพิมพ์  แต่จะคัดลอกด้วยมืออย่างระมัดระวัง

อีกเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการ แปลที่แตกต่างกันไม่ใช่มาจากสำเนาต้นฉบับที่แตกต่างกันเท่านั้น  แต่มาจากกรอบความคิดและประสบการณ์ชีวิตของคนที่แปลที่ทำให้เกิดการลำเอียงใน การแปล เช่นถ้าคนที่แปลมีความรู้เรื่องภาษาที่ดีแต่มีกรอบความคิดของคนไม่เชื่ออยู่ ด้วย  เนื่องจากเพิ่งกลับใจใหม่ได้ไม่นานและยังไม่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณก็จะ แปลแตกต่างออกไปได้

ในบทความนี้ผมจะกล่าวถึงพระคัมภีร์บางข้อที่พระ คัมภีร์ไทยแปลแตกต่างอย่างมากกับฉบับ KJV   ฉบับภาษากรีกสมัยใหม่และฉบับภาษารัสเซียโบราณ RV ที่ถือว่าเป็นการแปลที่เก่าแก่มาก  เก่ากว่า KJV ประมาณเจ็ดร้อยปี  และเป็นภาษาที่มีโครงสร้างภาษา และใช้คำร่วมกันกับภาษากรีกโบราณมากทีเดียว

ผมจะยกตัวอย่างข้อพระคัมภีร์บางตอน ที่แปลแตกต่างจากภาษาไทยเพื่อความเข้าใจที่กว้างขึ้น

1. พระธรรมโรม 8:1

ภาษาไทย: เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
KJV : "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามพระวิญญาณ)
RV แปลเหมือนกันกับฉบับ KJV

ความแตกต่างของการตีความ หมาย     
                                                     

- ภาษาไทย หมายความว่า ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในพระคริสต์ ที่เชื่อในพระเยซูจะไม่ถูกลงโทษไม่ว่าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตาม  ทำให้บางคนยิ่งอ้างพระคุณแล้วดำเนินชีวิตตามมีตามเกิดหรือแย่กว่านั้น บางคนเอาเป็นข้ออ้างในการทำบาป และดำเนินตามพิธีกรรมทางศาสนา

- RV และฉบับKJV แปลเพิ่มเติมว่า สำหรับที่ไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามพระวิญญาณ หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เชื่อและมาโบสถ์ จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้จริง   เพราะถ้าเรามาโบสถ์หรือรับใช้พระเจ้าตามหลักคำสอนที่ตกทอดมาหรือทำตาม พิธีกรรมทางศาสนา และยิ่งไปกว่านั้นบางคนอ้างพระคุณเพื่อทำบาป   พระเยซูพูดเองว่า ไม่ใช่ทุกคนที่รับใช้พระองค์ และเชื่อในพระองค์จะรอดได้อย่างแท้จริง (มัทธิว 7:21-23 , 24:4-5)     คนที่จะไม่ถูกลงโทษ  คือคนที่ดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์วันต่อวัน ไม่ใช่แค่สามชั่วโมงในวันอาทิตย์เท่านั้น

2. พระธรรมฟีลิปี 3:10


ภาษาไทย : ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์
KJV : "That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;"
RSV : "that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death,"
RV แปลเหมือน RSV

ความแตกต่างของการตีความ

- ภาษาไทย : หลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นคริสเตียนต้องตั้งอารมณ์ตายเหมือนนักบวช ละแล้วซึ่งกิเลส ความอยาก และอารมณ์ทั้งปวง  ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความเกลียด และเป็นเหมือนอรหัน  ทำให้หลายคนเข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีคือการตั้งอารมณ์ตาย  เวลานมัสการก็อย่าหัวเราะอย่าร้องไห้เพราะเป็นเนื้อหนัง

- RSV KJV RV :แปลว่ายอมตายเพื่อพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ยอมตายเพื่อเรา ความหมายคือพระเจ้าต้องการให้เราอยู่เพื่อพระองค์ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเราเอง และพระเจ้าต้องการให้เรารักพระองค์สุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิด รวมทั้งอารมณ์ด้วย  พระเยซูไม่ต้องการให้เราตายด้านทางด้านอารมณ์ความรู้สึก  ทั้งในการรับใช้และการนมัสการ  เราควรมีอารมณ์ร่วม เพราะพระองค์กล่าวว่า         “จงร้องไห้กับคนที่ร้องไห้ จงหัวเราะกับคนที่หัวเราะ” พระเยซูเองพระองค์ก็มีความโกรธ และล้มข้าวของ  ของพวกพ่อค้าที่วิหารที่ทำผิดเหล่านั้น

3. โรม 10: 17
                                                                                            

ภาษาไทย : 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน  และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์
KJV: "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God."
RV แปลเหมือน KJV

ความหมายที่แตกต่างของการตีความ

- ภาษาไทย : ความเชื่อตั้งอยู่บนการประกาศ  เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง เพราะถ้าเราไม่ได้ยินเรื่องราวของกางเขน  เราก็จะรับเชื่อได้อย่างไร  แต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนแรกของหัวใจของพระคัมภีร์เท่านั้น  การที่ความเชื่อของเราตั้งอยู่บนการฟังเทศน์เท่านั้น  จะไม่ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า  แต่จะยึดเราให้เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณตลอดไป  การแปลแบบนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของการประกาศ หรือผู้ประกาศ

- RV และ KJV: แปลว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยิน และการได้ยินมาจากพระคัมภีร์ หมายความว่าความเชื่อตั้งอยู่บนพระคัมภีร์  แน่นอนตอนแรกเราได้ยินจากการประกาศของผู้ประกาศทำให้เรารับเชื่อได้  แต่การที่เราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ นั้น  เราต้องอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช่นั่งเทียนเชื่อเอาเอง

4. ฮีบรู 6: 1-2  
                                                                              

ภาษาไทย : เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนา ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซ้ำอีก  คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย  เรื่องความเชื่อในพระเจ้า และคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระ และพิธีวางมือ และการเป็นขึ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็นนิตย์นั้น

KJV
: "Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment."

ASV: "Wherefore leaving the doctrine of the first principles of Christ, let us press on unto perfection; not laying again a foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, of the teaching of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment."

RV แปลเหมีอน ASV

ความหมายที่แตกต่างของการตีความ

- ภาษาไทย พิธีล้างชำระและพิธีวางมือ เป็นกรอบความคิดของคนไม่เชื่อ  ที่เชื่อว่าการบัพติสมาเป็นการชำระล้างบาป  การสอนแบบนี้เป็นการเน้นที่พิธีกรรมทางศาสนา และเน้นที่ผู้ทำพิธีที่ต้องเป็นบรรพชิตเท่านั้น เหมือนการปลุกเสกของคนไม่เชื่อที่เน้นไปที่ผู้ทำพิธี

- ASV KJV RV คำว่าพิธีล้างชำระแปลว่าบับติสมาต่างๆนั้นหมายความว่ามีพิธีบัพติสมามากกว่า หนึ่งอย่าง ผมจะสรุปให้เห็นสี่อย่างคือ บัพติสมาในน้ำ บัพติสมาในพระวิญญาณ บัพติสมาด้วยไฟ และบัพติสมาเข้าในการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

ส่วนคำว่าพิธีวางมือ แปลว่า หลักคำสอนเรื่องการวางมือต่างๆ  หมายความว่าคริสเตียนควรรู้จักและทำเป็น การวางมือสรุปได้ดังนี้  การวางมืออวยพร(ทุกคนทำได้)  การวางมือรักษาโรค(ทุกคนทำได้)  การวางมือด้วยความเชื่อเพื่อเผยพระวจนะ(ทุกคนทำได้)  การวางมือเจิม(เน้นไปที่ผู้นำ)  การวางมือแต่งตั้ง(หน้าที่ของผู้นำ)

5. อิสยาห์ 8:20


ภาษาไทย: ไปค้นพระโอวาทและถ้อยคำพยาน ดูเถิด แน่นอนทีเดียวคนที่ไปพูดเช่นนี้ ก็เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเสียเลย
KJV: "To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them."
ASV: "To the law and to the testimony! if they speak not according to this word, surely there is no morning for them."
RV แปลเหมือน KJV

ความแตกต่างของการตีความ

- ภาษาไทย เห็นภาพระดับหนึ่งและอาจเข้าใจผิดได้

- KJV ASV RV แปลเพิ่มคำว่า ถ้าไม่พูดตามนั้น ไม่มีความสว่างในเขา หมายความว่าใครก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นนักเทศน์หรือผู้นำ โดยเฉพาะผู้ที่เผยพระวจนะ  ถ้าไม่พูดตามนั้น(ตามพระคัมภีร์)ไม่ได้มาจากพระเจ้า  หมายความว่าถ้าเทศน์ สอน หรือเผยพระวจนะแตกต่างหรือขัดกับพระคัมภีร์แสดงว่าไม่ได้มาจากพระเจ้า

6. อิสยาห์ 10:27

ภาษาไทย : และในวันนั้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้า" เขาขึ้นไปจากสะมาเรียแล้ว
KJV: 10:27 "And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing."
ASV: "And it shall come to pass in that day, that his burden shall depart from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed by reason of fatness."
RV แปลใกล้เคียง ASV

ความแตกต่างของการตีความ

- ภาษาไทย อาจตีความหมายได้แตกต่างกันออกไปหลายอย่าง โดยเฉพาะคำว่าขึ้นไปสะมาเรีย

- KJV แทนคำว่าขึ้นไปสะมาเรีย จะแปลว่า โดยการเจิม  จะสอดคล้องกับพระธรรมลูกา 4:18  โดยการเจิมของพระวิญญาณเราจึงสามารถหักแอกของวิญญาณชั่วต่างๆได้ ไม่ใช่โดยสติปัญญาและความรู้ของเรา   แม้ว่าเราจะรู้มากขนาดไหนก็ตาม โดยเฉพาะการทำพิธีกรรมทางศาสนาวันอาทิตย์ของบรรพชิตก็ไม่สามารถทำได้  นอกจากโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เื้ท่านั้น

7. สุภาษิต 23:7

ภาษาไทย
: เพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างใน เขาพูดกับเจ้าว่า "จงกินและดื่มเถิด" แต่ใจของเขามิได้อยู่กับเจ้า
KJV: "For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee."
ASV: "For as he thinketh within himself, so is he: Eat and drink, saith he to thee; But his heart is not with thee."
RV เหมือน KJV ASV

ความแตกต่างของการตีความ


- ภาษาไทย เข้าใจตามนั้นเพราะแปลขาดไปประโยคหนึ่ง

- KJV ASV RV จะมีคำว่า เขาคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพิ่มเติมเข้ามา จากประสบการณ์ในการรับใช้ของผม ประโยคนี้เป็นความจริงมากที่สุด หลายคนทำอะไรไม่ได้และไม่ทำอะไรเลยเพราะเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้

คริสเตียนจำนวนมากถูกจำจองอยู่ในคุกแห่งกรอบความคิดของเขา และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นพยานได้ว่าผู้รับใช้ที่โด่งดังหลายคนรวมทั้ง John C. Maxwell ก็เน้นพระคัมภีร์ข้อนี้ในการทำงาน

เขียนโดย Simon Sainasith

 


เขียนโดย : Simon Sainasith
ข้อมูลจาก : http://www.onenewmanthailand.com/content/view/42/17/
และพบกับบทความดีๆอีกมากมายได้ที่ >> http://www.onenewmanthailand.com

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources