คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  จากวิญญาณศาสนา กลายเป็นคนไร้ซึ่งจิตวิญญาณ

 

เราต้องเข้าใจก่อนว่า การดำเนินชีวิตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ การทรงนำ หรือ ประกอบด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์  อาจทำให้เรา ตกขอบ หรือ ทำหลายสิ่งที่พลาด คลาดเคลื่อนไป จากน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า โดยเราคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้น จาก การให้คำปรึกษา และบำบัดเยียวยา ผู้ที่มีอาการ ค่อนข้างไปทาง สุดขั้วหนึ่ง ในลักษณะของวิญญาณศาสนา  และผมพยายามจะพาเขาไปทาง ถูกต้อง ปัญหา หนึ่งที่พบ คือ หลาย ราย ที่สวิงไปอีกขั้วหนึ่ง  แทนที่จะ หลุดจากอาการ ทางวิญญาณศาสนา กลายเป็น คนไร้ซึ่ ง การดำเนินชีวิต ในฝ่ายพระวิญญาณเลย หรือบางคน กลายเป็นคนไร้ซึ่งจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิต  แทนความถูกต้องและเป็น ตามน้ำพระทัยพระเจ้า  อาการ เหล่านี้ อาจเป็นใครบางคน ที่ท่าน กำลังช่วยเหลืออยู่หรือ เป็นตัวท่านเองที่กำลังเผชิญอยู่ และ ท่านอาจจะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้ จากอาการต่อไปนี้


ประเภทที่หนึ่ง
คนที่เคยรับใช้อย่างหนัก จนไม่สนใจครอบครัว

เรา ต้องเข้าใจก่อนว่า สถาบันแรกที่พระเจ้าให้มนุษย์ดูแล คือสถาบันครอบครัว หลังจากที่พระเจ้าให้ อีวา มาจากซี่โครงอาดัม  แต่พี่น้องที่เพิ่งหลุดจากวิญญาณศาสนา แต่ปัจจุบันอยากจะเอาตัวออกมา และรู้สึกผิด ที่พลาดไปในอดีต ซึ่งเนื่องมาจาก การเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ หรือ ความเข้าใจที่บกพร่อง เขาจึงอยากจะชดเชย ครอบครัว ที่เขาได้ละทิ้งไป จากนี้ไป พวกเขาเหล่านี้กลับ ไม่สนใจ เรื่องคริสตจักรหมกมุ่น อยู่แต่กับครอบครัว และทิ้งคริสตจักร ทิ้งเพื่อน ทิ้ง การไปนมัสการพระเจ้า เลยก็ได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิม เพราะพระวจนะพระเจ้าบอกว่า อย่าให้เราขาดการประชุม (ฮบ10: 25 อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น  แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น  เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว)

ประเภทที่สอง คนที่รักใช้มากหนักจนไม่เคย เฝ้าเดี่ยว นมัสการส่วนตัว

ผม ได้พบว่า หลายคน เริ่มปลีกวิเวก โดยการนมัสการ ส่วนตัวที่บ้าน และไม่ยอมไปคริสตจักร หรือทำตัวเป็นเหมือนฤษีไปเลย ขึ่นกับพระเจ้าโดยตรง ไม่อยากขึ่นกับมนุษย์ บาดแผล ที่เขาได้รับคือ การผิดหวังกับ ผู้นำ เสมือนการโดนหลอก ให้เขาทำๆๆ จนเขามารู้อีกทีว่า เขาเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์ปราถนาให้เขา เข้ามาสัมพันธ์ สนิทกับพระองค์ แต่พวกเขา คิดเอง หลงทางเองเพราะบาดแผล ความกลัว อยากชดเชย จึงอยากจะชึ่นตรงกับพระเจ้า ทำตัวบริสุทธ์ เอกเทศกับพระองค์ สองต่อสองเท่านั้น (ยน15:7 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้ยคำของเราฝังอยู่ในท่าน แต่ข้อต่อไปท้ายๆบทนี้ ยอห์น ได้ สองให้เรา รักซึ่งกันและกันด้วย หากเรา รักพระเจ้าและไม่รักพี่น้อง ก็เท่ากับเราโกหก)

ประเภทที่สาม คนที่ทิ้งสารพัด เพื่องานพระเจ้า แต่ปัจจุบัน ทิ้งงานรับใช้เพื่อโลกธุรกิจเท่านั้น

เรื่อง นี้ เป็นเรื่องที่น่า เป็นห่วงอย่างมาก เพราะคนๆนั้นรู้สึกว่าสูญเสีย โอกาส การทำธุรกิจ และเสียโอกาส ในอดีตไปกับ วิญญาณศาสนาที่นำเขา ให้สละ พลีชีพเพื่อ งานพระเจ้า จนวันนี้ เขามารู้ว่า มันใม่ใช่ ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไปแล้ว ความเข้าใจไหม่เข้ามาแทนที่ พวกเขา อยากจะชดเชย โอกาส ดีๆที่สูญสัยไป ต่อแต่นี้ไปเขาจะคิด รับข้อมูล เฉพาะที่เขาเห็นว่ามันถูกต้องตรงใจเขา คือการกระโดเข้าสู่วงการธุรกิจ ทำงานเพื่อชดเชยในอดีตที่สูญเสียไป โดยไม่เอาเรื่อพระเจ้ามาอ้าง เท่านั้น เขามาคริสตจักร เพื่อให้รู้ว่าเป็น คริสตชน แต่เขาไม่อยากมีส่วนร่วมใดๆ ผลที่ตามมาคือ พวกเขาเริ่มห่าง จากความเชื่อ ในพระเจ้า แต่เชื่อในการอวยพรด้านธุรกิจ ของเขา สนใจพระพร ที่พระเจ้าจะขดเชย และค่อยๆห่างจากความเชื่อ เรื่องฝ่ายวิญญาณ แต่มุ่งแต่ธุรกิจอย่างเดียวเลย

1ทธ6: 6 -10 จริงอยู่  เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า  พร้อมทั้งความสุขใจเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด  เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น  แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า  ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด  ส่วนคนเหล่านั้น  ที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน  และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว  ซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป   ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล  และเพราะความโลภนี่แหละ  จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ  และตรอมตรมด้วยความทุกข์

ประเภทที่สี่ คนที่เคยรู้สึกถูกควบคุมปัจจุบัน กลายเป็นคนอิสระจนไม่อยู่ในระบบวินัย

เมื่อ ก่อน พวกเขาถูกควบคุมด้วยความกลัว ต้องมาคริสตจักร ทุ่มเท จดหมดชีวิตหมดใจ เชื่อฟังแบบสุดๆ แต่วันนี้พวกเขาออกจากวิญญาณศาสนา แล้ว เขาไม่อยากอยู่ภายใต้ บรรยกาศแบบนั้น พวกเขากลับ กลายเป็นคนตามใจตัวเอง อยากมาโบสถ์ก็มา  ไม่อยากมาก็ขาดไปเฉยๆ เพราะเขาไม่ได้ถูกควบคุมอีกต่อไป เขากลับ สร้างวินัยไหม่ไม่เป็น หรือ ไม่รู้จะอยู่ตรงจุดไหนดี เขาเลยกลายเป็นคน รักออิสระ และไม่รู้สึกผิดอีกต่อไป มันแย่กว่าเดิมคือ เขา ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองไปเสียแล้ว ฮบ13:7 -8 ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงหัวหน้าของท่าน  ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน  และจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขา  แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา   พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้  และเวลาวันนี้  และต่อๆไปเป็นนิจกาล ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงหัวหน้าของท่าน  ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน  และจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขา  แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา

ประเภทที่ห้า คนที่ไม่เคยมีโอกาสรับคำสอนที่แตกต่าง เปลี่ยนเป็นในปัจจุบัน รับหมดทุกอย่าง

คน กลุ่มนี้ ยิ่งน่าเป็นห่วง เมื่อก่อนไม่มีโอกาสเรียน ศึกษา แต่มีผู้ป้อนไห้เขาอย่างเดียว มีคำตอไห้ในทุกสิ่ง แต่วันนี้ เขาไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไร เขารู้สึกเขาขาดโอกาส ที่จะเลือกมาก่อน วันนี้เขาจึงเลือก ที่จะเข้าสัมนา อ่านหนังสือ ทุกประเภท และเนื่อง จากเขา ขาด พื้นฐาน ในเรื่อง ค่านิยม และ รากฐาน ความเชื่อ ในพระวจนะพระเจ้า เขาเลย กลายเป็นคนที่ขัดแย้งในตัวเอง หรือ บางคริสตจักร เชิญ วิทยกร ที่สอนขัดแย้งกันเอง ผลสุดท้าย ปัญหาไหม่ที่ตามมา คือ การแตกแยกในคริสตจักร

เราจะช่วยพี่น้องเหล่านี้ได้อย่างไร?

สิ่งแรกคือ ให้พี่น้องเหล่านีเที่เป็น สมาชิก และผู้นำ เข้าใจถึงความรักของพระเจ้า และหัวใจของพระองค์  และต่อมา คือ การทรงเรียก และค่านิยม อีกทั้งการรู้จักของประทานของตัวเอง หากเราไม่สามารถรู้จักของประทานของตนเอง และการทรงเรียก เรา จะสับสน และ รับ หมดทุกอย่าง สุดท้าย ความขัดแย้ง ภายในคริสตจักรยิ่งรุนแรง ความขัดแย้งภายในตัวเอง ยิ่งสับสน มันจะแย่กว่าเดิม และประการสุดท้าย หาที่ปรึกษา ที่ดีเป็นผู้ไหญ่ ผู้ที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อ และชื่อเสียงดี อีกทั้ง ด้านจริยธรรม รักษาความเชื่อมายาวนาน เพื่อคนเหล่านี้จะแนะนำท่าน ได้ ว่าควรดำเนินแบบไหนที่จบดี และรักษาความเชื่อได้ตลอดไป อย่างสมบูรณ์ เพราะความเชื่อไม่ได้พิสูจน์เพียงสิบปี แต่พิสูจน์ทั้งชีวิต จะดูศักยภาพ และ การที่พระเจ้าใช้เขา ดูได้จากชื่อเสียง และ คนรอบข้างทีมงานของเขา

สุด ท้าย พี่น้องเหล่านี้ ต้อง รับการฟูมฟัก ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจและรู้จักตัวเอง ต้องมีทหารหนุ่มพิเศษ ที่เยียวยา และดูแลด้วยความรักจริงๆครับ

กท6: 1-2,9-10 1
ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย  แม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้  ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ  จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่  โดยคิดถึงตัวเอง  เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน  ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำ ดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว  เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส  ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง  และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ

 

 


เขียนโดย : อ.เจริญ ยธิกุล   
ข้อมูลจาก : http://www.james7.org/5-minute-4-leader/2010-09-14-02-36-16/55-2010-02-06-17-40-57/247-2010-09-28-16-39-05
และพบกับบทความดีๆอีกมากมายได้ที่ >> www.james7.org

 

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources