คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  ตุลาคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย และผมก็ได้ย้ำว่า การติดสนิทอยู่กับพระเจ้านั้น เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่การเกิดผล ดังในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกไว้แล้วนั้น

          ทั้ง ๆ ที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เราเกิดผลและมีความสำเร็จ แต่ทำไมเราที่เป็นลูกของพระเจ้าหลายคนยังล้มเหลวอยู่? 
          เพราะว่าเรามีศัตรู ศัตรูของเราคือมาร 
          และมารมันได้ล่อลวงเรา หลอกล่อให้เราทำบาป มันใช้ทุกๆ อย่างที่จะหลอกล่อเรา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังของเรา โลกคือสังคมที่อยู่รอบๆ เรา และตัวมันเองด้วย
?          เมื่อเราแพ้ คือเมื่อเราทำบาป ก็เป็นการเปิดประตูบาปให้มันสามารถเข้ามาทำงานในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ และความบาปก็ได้ขวางกั้นไม่ให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราได้ และอย่างที่เราได้รับทราบแล้วก็คือ เราทำงานอะไรต่างๆ ด้วยตัวเราเองไม่ได้ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าไม่ทรงสามารถสถิตอยู่กับเรา เราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จและเกิดผลได้อย่างแน่นอน

?           และเราจะป้องกันได้อย่างไร?
?          ผมคิดถึงชายคนหนึ่งที่ถูกการทดลองและเขาพบกับชัยชนะ คนนั้นคือดาเนียล
?          ดาเนียลและเพื่อนได้ถูกกวาดต้อนไปยังเมืองบาบิโลน และถูกเลือกให้ได้รับการศึกษาในราชสำนักของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เพื่อจะทำงานกับแผ่นดินบาบิโลน เหมือนกับเป็นข้าราชการของแผ่นดิน กษัตริย์ก็ได้เลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีด้วยเครื่องเสวย ทั้งอาหารและเหล้าองุ่น อาหารเหล่านี้บางชนิดเป็นอาหารที่ต้องห้ามในบทบัญญัติของยิว เช่น หมู เป็นต้น และการรับอาหารและเครื่องดื่มจากกษัตริย์ก็เป็นก้าวแรกของการยอมรับบำเหน็จและความโปรดปรานจากกษัตริย์ด้วย

?          แล้วดาเนียลจะทำอย่างไรในสภาพการทดลองเช่นนี้?
?          เราก็เช่นเดียวกัน เราก็จะพบการทดลองเช่นเดียวกันด้วย ที่สามารถทำให้เราต้องผ่อนปรน หรือประนีประนอมกับการทดลอง หรือกับความบาปไม่ให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ได้
?          ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 1 ข้อ 8 ได้กล่าวไว้ว่า “แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ..
?          ดาเนียล “ตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวเป็นมลทิน” กุญแจของดาเนียลที่พบกับชัยชนะคือ ความตั้งใจที่จะไม่ทำบาป
?          เราได้เรียนรู้ว่า เราจะชนะความบาปได้ ส่วนของเราคือความตั้งใจ ตั้งใจที่จะไม่ประนีประนอม ตั้งใจที่จะไม่โอนอ่อนผ่อนตาม ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะไม่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย
?          ความตั้งใจที่จะไม่ทำบาป บวกกับการสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสำเร็จและการเกิดผล
?          นี่คือส่วนของเราที่เราจะต้องกระทำเพื่อไปสู่การเกิดผล และเมื่อเราทำเช่นนี้ในส่วนของเราแล้ว พระเจ้าก็จะทรงกระทำในส่วนของพระองค์คือให้เราประสบความสำเร็จหรือเกิดผลอย่างแน่นอน

          พระเจ้าทรงอวยพระพร

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= NEWS =
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมดCATEGORIES
CHURCH
SERVICES
PEOPLE GROUP
MINISTIES
E-RESOURCES
GETTING INVOLVED


 
Church | Service | People group | Ministries | E-resources | Getting involved | Contact us | Links
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Professional | Young Pro. | Youth | Children
Out Reach | Church Camp | Membership | Citi Wide | Children
Audio Library | Video Library | Sermon Note Library
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office