คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  กันยายน 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวกว่า พระองค์จะต้องจากพวกเขาไปแล้ว แต่ไม่ต้องกลัว พระองค์จะยังอยู่กับเขาตลอดไป และชีวิตของเขาก็จะสามารถเกิดผล

          เราจะเกิดผลได้อย่างไร ?

          ยน.15:5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผล

          เราจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์

          แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราติดสนิทกับพระเจ้า
          ผมขอยกคำพูดของ Edmund Chun ศิษยาภิบาลคริสตจักร The Covenant Evangelical Free Church of Singapore ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ “Growing Deep In Faith ”ของท่านไว้ดังนี้ว่า

o แล้วเราจะบอกได้อย่างไรว่า เราเข้าสนิทในพระคริสต์ ? [How can we tell that we are “abiding in Christ”?]

o การเข้าสนิทในพระคริสต์นั้นเป็นกระบวนการ [Abiding in Christ is a process]

o ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ 1 ครั้ง [and not merely an event]

o มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความรู้สึกพิเศษหรือเป็นประสบการณ์พิเศษ [It is not simply a special feeling nor even a special experience]

o คน ๆ หนึ่งสามารถเผชิญหน้าพระเจ้าได้ [One can have a special encounter with God ]

o และมีความรู้สึกพิเศษในเหตุการณ์นั้นได้ [and have a special feeling of that event]

o แต่เขาอาจจะไม่ได้สนิทสนมกับพระคริสต์ก็ได้ [and yet not be abiding in Christ]

          เพราะบางคนคิดว่า เราติดสนิทกับพระเจ้าครั้งเดียว ช่วงเดียวแล้วก็จบ แล้วเราก็จะเกิดผล นั่นไม่ใช่
          แต่การติดสนิทกับพระเจ้า จะเป็นกระบวนการ หรือเป็นวิถีชีวิตของเรา เราต้องมีวิถีชีวิตแห่งการติดสนิทกับพระเจ้า การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิตของเรา และเราก็จะเกิดผลตลอดชีวิตของเราด้วย

          พี่น้องครับ เราสม่ำเสมอกับการติดสนิทกับพระองค์หรือไม่
          การติดสนิทพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของเราหรือไม่

          ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะเกิดผลอย่างแน่นอน
          ให้เราเฝ้าเดี่ยวทุกวัน ภาวนาพระวจนะของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเราจะติดสนิทกับพระองค์จนเป็นวิถีชีวิตของเราตลอดไป

          พระเจ้าทรงอวยพระพร

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= NEWS =
  เมษายน 2020
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน และผมได้บอกว่าการอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า...
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมดCATEGORIES
CHURCH
SERVICES
PEOPLE GROUP
MINISTIES
E-RESOURCES
GETTING INVOLVED


 
Church | Service | People group | Ministries | E-resources | Getting involved | Contact us | Links
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Professional | Young Pro. | Youth | Children
Out Reach | Church Camp | Membership | Citi Wide | Children
Audio Library | Video Library | Sermon Note Library
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office