คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  มกราคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          สวัสดีปีใหม่ 2019 ครับ

          ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เราได้แนะนำและหนุนใจให้พี่น้องทุกท่านเฝ้าเดี่ยว ที่เราเรียกว่า  QT ด้วยกัน

          ในปีใหม่นี้ เราน่าจะมาประเมินดูตัวเราเองว่าหลังจากที่เราทำ QT มาแล้วอย่างสม่ำเสมอหลาย ๆ  ปีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง

          แล้วเราจะประเมินอย่างไรและประเมินอะไร

          ดังนั้น เราต้องกลับมาพิจารณาว่า อะไรคือเป้าหมายของการทำ QT

          มีศัพท์ 2 คำที่คริสเตียนต้องรู้คือ

Justification หรือการทำให้เป็นผู้ชอบธรรม และ
Sanctification การทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์

           Justification หรือการทำให้เป็นผู้ชอบธรรม คือการที่เราได้รับความรอด ซึ่งก็โดยพระคุณของพระเจ้า เมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป ช่วยตัวเองให้พ้นจากความบาปไม่ได้ เราจึงสารภาพบาปของเรา เปิดหัวใจออก เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าของเรา แค่นี้เราก็รับความรอดแล้ว 
           และถ้าหากเราเสียชีวิตไป เราก็จะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระองค์
           แต่ความเป็นจริงคือ เรายังไม่เสียชีวิต เรายังอยู่ในโลกนี้ พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอด ให้กับผู้อื่นได้รับเหมือนที่เราได้รับนั้น

           การที่เราจะประกาศให้ผู้อื่นรับเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลที่เราจะให้เขาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงจากคนเก่าเป็นคนใหม่

จากคนที่เห็นแก่ตัว เป็นคนที่มีใจกว้างขวาง
จากคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่มีความหวัง
จากคนที่ถูกพันธนาการด้วยเหล้า บุหรี่ สิ่งลามก กลับกลายเป็นคนที่ไท
จากคนที่มองทุกอย่างแง่ลบ กลับเป็นคนแง่บวก

          สิ่งเหล่านี้ เราต้องพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราต้องเติบโตขึ้นด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือ พระวจนะของพระเจ้า

          สองสิ่งที่สำคัญคือ พระวิญญาณและพระวจนะ ซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ มีวุฒิภาวะเริ่มต้นที่ฝ่ายวิญญาณ และขยายไปเป็นด้านความคิด  ด้านอารมณ์  ลักษณะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจนคนรอบข้างสังเกตและสัมผัสได้
          นี่คือ กระบวนการ Sanctification การทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์

          QT นั้นมีส่วนสำคัญคือ เป็นพระวจนะที่เรารับทุก ๆ วัน ซึ่งแน่นอนพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชจะทำให้เราโตขึ้นอย่างแน่นอน

          ในเดือนมกราคม ปีใหม่นี้ เราตอบตัวเราเองได้หรือไม่ว่าเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ อย่างน้อยก็โตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

          เราอารมณ์เย็นขึ้น เรารักพระวจนะมากขึ้น เวลาพูด เราจะคิดก่อนพูด เราจะรังเกียจการพูดนินทาการพูดแง่ลบ เรามีใจสงสารและรักพี่น้องมากขึ้น... ฯลฯ
          เราเป็นเช่นนี้หรือไม่ครับ

          พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= NEWS =
  มกราคม 2019
สวัสดีปีใหม่ 2019 ครับ.. ในปีใหม่นี้ เราน่าจะมาประเมินดูตัวเราเองว่าหลังจากที่เราทำ QT มาแล้วอย่างสม่ำเสมอหลาย ๆ ปีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง แล้วเราจะประเมินอย่างไรและประเมินอะไร
  กันยายน 2018
พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มธ.4.4)
  สิงหาคม 2018
เมื่อคิดถึงเป้าหมายชีวิต การรับใช้ในคริสตจักร เราคงจะคิดถึงพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่มอบหมายให้กับเราก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปยังสวรรค์นั้น..
  มิถุนายน 2018
ในพระวจนะของพระเจ้าของเรานั้น พระองค์ได้ทรงสัญญาพระพรมากมายกับเรา พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาหรือเป็นพ่อของเรา...
  พฤษภาคม 2018
ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น ผมมีหน้าที่เทศนาเพื่อสร้างชีวิตให้กับพี่น้องในคริสตจักร เราไม่เพียงแต่นำคนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เราต้องการสร้างผู้เชื่อทุกคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะนำความรอดไปยังชุมชนที่เขาอยู่ได้..
  มีนาคม 2018
พี่น้องครับ ผมขอยืนยันกับพี่น้องว่า พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดช และพระสัญญาของพระเจ้านั้นจริงแท้แน่นอนเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรงสัญญากับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวและบันทึกไว้ในพระวจนะนั้นพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จทุกประการ..
 
MORE
ดูทั้งหมดCATEGORIES
CHURCH
SERVICES
PEOPLE GROUP
MINISTIES
E-RESOURCES
GETTING INVOLVED


 
Church | Service | People group | Ministries | E-resources | Getting involved | Contact us | Links
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Professional | Young Pro. | Youth | Children
Out Reach | Church Camp | Membership | Citi Wide | Children
Audio Library | Video Library | Sermon Note Library
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office