คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= CONTACT US =

  คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053 275052, 089 6351009
E-mail : actscm2012@gmail.com

www.actschurchcm.com
   
   Please input your contact.


กรุณาพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญที่เห็น่ในภาพด้านบนลงในช่องว่าง


 

 
คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 


ย 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources